Saturday, July 13, 2024

ရူတ်ႉၵႃးလူင်တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉမိူင်းတႆးလူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၺႃးတီႉမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆ

Must read

ရူတ်ႉၵႃးလူင်လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လၵ်ႉတၢင်ႇမႃး တင်းမူတ်ႉၵႃႈၶၼ် မိုၼ်ႇသီႇႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးလၢတ်ႈဝႃႈလုၵ်ႉသီႇပေႃႉလူင်းမႃး ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇယႃႈ ၺႃးတီႉ
ရူတ်ႉၵႃးလူင်တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ဝႃႈလုၵ်ႉမိူင်းတႆး လူင်းၵႂႃႇတႃႈၵုင်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်း

ၵႃးတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ဝႃႈလုၵ်ႉသီႇပေႃႉလူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးတီႉၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2021 တီႈၸႄႈဝဵင်းမင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ။  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႆႈၶၢဝ်ႇလႄႈ ၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸေႃႇဝိၼ်း၊ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸေႇယႃႇလႄႈမျၢတ်ႉမူဝ်း။ တီႈၼိူဝ်ရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉမီး ယႃႈမႃႉ 9 လၢၼ်ႉ 5 သႅၼ်မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းထုင်ႉသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုၵ်ႉၸႂ်ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ်မၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈလုၵ်ႉမိူင်းတႆးလူင်းၵႂႃႇတႄႉတႄႉၸိုင် လႅပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း -ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း