Tuesday, October 3, 2023

တႆးႁွတ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း ၵၢင်ၸႂ် တႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်မိူင်းတႆးပဵၼ်ယူႇ

Must read

တႆးႁွတ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ် သိုၵ်း RCSS , SSPP လႄႈ ပႃႇတီႇ SNLD, SNDP  ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်း ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း တႃႇၶၢဝ်းယၢမ်း လိူၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊသဵင်ႈ ၼႂ်းပီ 2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈ တူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလုမ်ႈၾႃႉ GLOBAL SHAN NETWORK (GSN) ပိုတ်ႇႁပ်ႉ သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ် သိုၵ်း RCSS, SSPP လႄႈ ပႃႇတီႇ SNLD, SNDP ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ/ လိူင်ႈ ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼေႃႇ ၽူႈၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လုမ်ႈၾႃႉ တီႈမိူင်း USA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပၢင် တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈၼမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈၼမ်လႄႈ ၶႃႈၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ်တူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၽွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးသေ ၸင်ႇ ဝႃႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇဝႃႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း/ၼႂ်းမိူင်း တွပ်ႇပၼ်တၢင်းႁၼ် သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလႂ်လီ ဢမ်ႇလီ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇလႂ် ႁဵတ်းတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈတွပ်ႇပၼ်ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊ ပိူဝ်ႊ/ လိူၼ်ၼႃႈသဵင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ ၸၢဝ်းတႆး တွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်မႃး သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉ မီးတႄႉ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေယူႇတီႈ တူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လုမ်ႈၾႃႉ ဢဝ်ၶေႃႈမုလ်း ဢၼ်ယူႇတီႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တွပ်ႇလၢတ်ႈမႃးပၼ်ၼၼ်ႉ တေႁုပ်ႈၵၼ်သေ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉတႄႉ။ သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း တွပ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းၼၼ်ႉ တေႁူႉၶေႃႈမုလ်းမႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇမိူင်းတႆး ဢၼ်လႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းတႄႉႁႃႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းတႄႉႁႃႉ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းတႄႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်း ၵမ်ႉထႅမ်ၸုမ်းလႂ် ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ၸုမ်းလႂ် သင်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တွပ်ႇမႃးၼမ်ၼမ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းသေ တေၸၢင်ႈ ၸူၵ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႄဝႃႈ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈလႆႈသင်တႄႉတႄႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၸၢႆးၼေႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ၊ ၵျႃႊပၢၼ်ႊ၊ ၼေႃႊဝုၺ်ႊ၊ သိင်ႊၵပူဝ်ႊ၊ တဵင်ႊမၢတ်ႊသ်၊ ဢင်ႊၵလၼ်ႊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ/ လိူင်ႈဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း