Sunday, June 16, 2024

ၸုမ်းဝိတ်ႉၸႃႇတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၢႆးယူႇလီပၼ်တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၾင်ႇမိူင်းတႆး

Must read

ၸုမ်းဝိတ်ႉၸႃႇတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ပွတ်းမိူင်းတႆး တူၵ်းမႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ 200,010 ယႂၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/8/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ မူႇၸုမ်း ပီႈၼွင်ႉ သိုဝ်ႊယူင်းသျိၼ်ႊၸီႊၸိၼ်ႊၶုၺ်ႇလႄႈ ၸုမ်းလုမ်းဝိတ်ႉ ၸႃႇတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸွႆႈထႅမ်မႃး ၶိူင်ႈၵမ်ႉ ၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁပ်ႉဢဝ်မႃး တႃႇၸႅတ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးလၢဝ်ၶိူဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဝိတ်ႉၸႃႇ တႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၵႅတ်ႈၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေမီး 10 မဵဝ်းပၢႆ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႈ တူမ်းသူပ်း၊ ၼမ်ႉလၢင်ႉမိုဝ်း၊ သိူဝ်ႈ PPE ၊ ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းသူၼ် မိူၼ် မၢၵ်ႇ ၽိတ်ႉ၊ မၢၵ်ႇၼွႆး လၢႆလၢႆမဵဝ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

SHAN/ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ဢၼ်တၢင်းမိူင်းမၢဝ်းလူင် လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်မႃး

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်သေ သူင်ႇၸူး တၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မူႇၸေႊ၊ ၸေႊလၢၼ်ႉ၊ ပၢင်ႇသၢႆး၊ ဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈလႄႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်သေ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢွင်ႈတီႈလႂ် မႃးႁပ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇ ၸႅၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ် မၼ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၼမ်ႉၶမ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသေ ၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်ၵႂႃႇၶႃႈ။ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ ၵေႃႈ တိုၵ်ႉမႃး ႁပ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ”- ၸၢႆးလၢဝ်ၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶူဝ်းၶွင် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းသူၼ် ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸုမ်းလုမ်းဝိတ်ႉ ၸႃႇတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် ၸွႆႈထႅမ်မႃးၼႆႉ တင်းမူတ်း တႃႇၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ 200,010 ယႂၼ် တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 600 သႅၼ် ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈၽွင်းငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းလီၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ – မိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵၼ် မီးပွႆးလၢမ်းလႄႈသင် မီးၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ၵႆႉၵပ်ႉသိုပ်ႇႁႃၵၼ် ၸွႆႈၵၼ်မႃးတႃႇသေႇလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ႁဝ်း ပီႈၼွင်ႉတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းဝိတ်ႉတႆးႁဝ်း ႁႃၸဝ်ႈတႃႇၼမၼ်းသေ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ  ၸွႆႈထႅမ်မႃးပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”-  ၸၢႆးလၢဝ်ၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/8/2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင် တႃႇႁႂ်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶွတ်ႇၽၼ်ႈႁၵ်ႉႁွမ် ပီႈၼွင်ႉသွင်သိူင်ႇတိူင်းဝႃႈၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/8/2021 ၼၼ်ႉ မူႇၸုမ်းပီႈၼွင်ႉ သိုဝ်ႊ ယူင်ႊသျိၼ်ႊၸီႊၸိၼ်ႊၶုၺ်ႇလႄႈ ၸုမ်းလုမ်းဝိတ်ႉၸႃႇတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် လႆႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်မႃးၶိူင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတင်းၼမ်လၢႆ မႅၼ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ 200,010 ယႂၼ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆး မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ပၢင်ႇသၢႆး၊ ဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ လႄႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇမီး တၢင်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် ဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈ တီႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းမၢဝ်းလူင်တႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း