Saturday, July 20, 2024

ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ WNP လိူၵ်ႈဢဝ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉ

Must read

ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ WNP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ယုၵ်ႉၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးယီႈပလိုၵ်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးယီႈပလိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းပႃႇတီႇဝႃႉ WNP

ဢူးသႆႇပဝ်းၼပ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ WNP ၼၼ်ႉ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းဝႆႉလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 20/8/2021 WNP   ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တင်း Online Zoom Meeting တူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်လိူၵ်ႈဢဝ် ဢူးယီႈပလိုၵ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼိူဝ်ၼႃႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ WNP မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/8/2021။

- Subscription -

ႁူဝ်ပဝ်ႈ WNP  ၵေႃႉၵဝ်ႇ ဢူးသႆႇပဝ်းၼပ်းၼႆႉသမ်ႉ ဝၢႆးသေ လႆႈၶဝ်ႈပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် တင်း 28 ပႃႇတီႇသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 4/8/2021  ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 6/8/2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လၢႆးႁဵတ်း ဢူးသႆႇပဝ်းၼပ်း ။

 ၼွၵ်ႈလိူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ WNP ယဝ်ႉ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ သၢၼ်ၶတ်းဢူးသႆႇပဝ်းၼပ်းလႄႈ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 မၼ်းၸင်ႇထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၵႂႃႇ။

ဢူးယီႈပလိုၵ်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်တႅၼ်းတၢင် ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020  မၼ်းၸၢႆး ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈၼင်ႈ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇႁၢမ်ဝႆႉပႃး ပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝႃႉ ၊ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇ ၾၢႆႇၵဵပ်းႁွမ်ပိုၼ်းဝႃႉ ဝႆႉပႃး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း