Thursday, July 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ပၢင်ႇသၢႆး

Must read

ဝၼ်းတီႈ 20/08/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၊ ယိုဝ်းၵၼ်ၸမ်ဝဵင်းၼႃႇလႄႈ ထိုင်တီႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉ တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈပၢင်ႇသၢႆး တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 45 မိၼိတ်ႉၼႆႉၶႃႈ။ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉပႂ်ႉယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆ  ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉၶိုၼ်းယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ် ၼိူဝ်လွႆ၊ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၼိူဝ်ၵွင်းမူး ပၢင်ႇသၢႆးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လူင်းမႃး။ သမ်ႉတူၵ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈလႄႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇငိၼ်းဝႃႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵႆႉယိုဝ်းၵၼ်၊ လႆႈဝႃႈယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း။ ယိုဝ်းယိုဝ်းၵိုတ်းၵိုတ်း။

မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းမိူင်းၵူဝ်းၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵူႈဝၼ်း ။ ၼိုင်ႈဝၼ်းရူတ်ႉၵႃးၾူဝ်ႊဝီႊ 4-5 လမ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး (19/8/2021) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ  8 မူင်းပၢႆၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၼ် သိုၵ်း ၶၢင်မွၵ်ႈ 100  တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉတဝ်း၊ လႅပ်ႈၶိုၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ – ၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလၢႆလၢႆၵၼ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းပလိၵ်ႈ ပၢင်ႇသၢႆး လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး – ၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆးၼၼ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ ဢဝ်မၢပ်ႇပွမ်းထိုမ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်း ႁူင်းပလိၵ်ႈပၢင်ႇသၢႆးဢေႃႈ ။ မၢၵ်ႇၵေႃႈတႅၵ်ႇ။ ၵူၺ်းဢမ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈၶိုၼ်းယူႇၼႂ်းဝၢင်းသေ ယိုဝ်းၸွမ်းလင်ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆဢေႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၸုမ်းၼႆႉ ယူႇယူႇၵႆႉဢဝ်ႁႅင်းမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸွမ်းႁူင်းပလိၵ်ႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇၶမ်း။ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးသေတႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵူၺ်း  ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢိၵ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၼႆႉ တႄႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃးၵတ်ႉသ်ၼႆႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးႁိမ်း 1000 ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈမူၵ်းယုမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တီႈယၢၼ်ၵႆပၢင်တိုၵ်း ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽႃႈယၢင်မုင်းသုမ်ႉသွင်းတႃႇယူႇလွတ်ႈၶၢဝ်းၾူၼ်တူၵ်း။ ၸိူဝ်းၵႂႃႇယူႇႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ မႃးႁဵတ်းႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် တီႈဢၼ်ၸပ်းသႂ်ႇပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶဝ်ယူႇသဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း