NUG ဢွၵ်ႇသဵင်တၢင်းဢွမ်လူမ်း ရေႊတီႊဢူဝ်ႊ ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ

108

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈ NUG တႄႇပွႆႇသဵင်တၢင်းဢွမ်လူမ်း ရေႊတီႊဢူဝ်ႊ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 20/8/2021 တီႈ SW 16 မီႊတႃႊ 17.71 မႅၵ်ႊၵႃႊႁိူတ်ႉသ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းတေပွႆႇပၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

ဢွမ်လူမ်း

ၸိုဝ်ႈလၢႆးၵၢၼ်ပွႆႇသဵင် သႂ်ႇဝႆႉဝႃႈ Radio NUG ၼႆသေ တႄႇပွႆႇသဵင်ပၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉ ဢွမ်လူမ်း ရေႊတီႊဢူဝ်ႊ မႃးတီႉထွမ်ႇ ၊ ထိုင်တီႈၵႃႈၶၼ်ၶၢႆ ဢွမ်လူမ်း သုင်၊ ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“တင်ႈတႄႇ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ထႅင်ႈ 2-3 ဝၼ်းတေတႄႇပွႆႇသဵင် ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ ။ ၵူၼ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉ ဢွမ်လူမ်းမႃး။ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵေႃႈ ဝၢင်းၶၢႆ ၸၢၵ်ႈဢွမ်လူမ်း မႃးဢေႃႈ။ ၵႃႈဢွမ်လူမ်းၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ဢေႃႈ ။လုၵ်ႈတီႈ 1 လုၵ်ႈ 12000 ပျႃးၼႆႉၶိုၼ်ႈထိုင် 17000 ပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ”  –  ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ယူႇတႃႈၵုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတီႉထွမ်ႇလႆႈ သဵင် Radio NUG ၼႆႉသမ်ႉ တၵ်းလႆႈပဵၼ်သႅၼ်း  10 Band Digital Radio ၵူၺ်း ၵူၼ်းၶၢႆဢွမ်လူမ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ် Radio NUG ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လၢႆးၵၢၼ်- ၶၢဝ်ႇ၊ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ လၢႆးၵၢၼ်လိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်၊ လၢႆးၵၢၼ်ပၢႆမွၼ်း ၼူၺ်ႇဢူး (ၶၢဝ်းမႆႈ) ၊ လၢႆးၵၢၼ်သဵင် ၵူၼ်း CDM ၊ လၢႆးၵၢၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းႁႅင်းၸႂ် ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ