Wednesday, July 17, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈယေးငိုၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တီႈၼိုင်ႈ

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈယေးငိုၼ်းမျၢၼ်ႇမႃႉၸီးပႂႃးယေး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈယေးငိုၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ယေးငိုၼ်း မျၢၼ်ႇမႃႉၸီးပႂႃးယေး/ မြန်မာ့စီး ပွားရေးဘဏ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမႃးပွႆႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁဵတ်း ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းယေးငိုၼ်း ၵမ်း လဵဝ်ၶႃႈ။ တႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်းၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းသဵင် ႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ လႅပ်ႈ တေပဵၼ် မီးၵူၼ်းလွမ်လွမ်မႃးပွႆႇသႂ်ႇၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ မီးၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းဝႆႉလႄႈ လွင်ႈမႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ တေဢမ်ႇပဵၼ် လႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈမႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်းပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။  ၽွင်းၼၼ်ႉ ၼိူဝ်တၢင်းမီးပလိၵ်ႈလႄႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵူၺ်းႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵႂႃႇမႃးၵၢင်ဝဵင်း ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၵေႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉလႆႈၵေႃႉမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇယူႇ ၵူၺ်း ၵႃႈ ဢမ်ႇႁူႉဢွင်ႈတီႈမၼ်း  ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉတႄႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်သေတႅၵ်ႇၼႆၼၼ်ႉ။   လႆႈႁၼ် ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁေႃႈၵႃး  ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်း ယူဝ်ၶႄးတေပဵၼ်  ၶဝ်ႁဵတ်းၵူၺ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယဝ်ႉၶႃႈလူး။ မီးၶဝ်ၵူၺ်းၼႃႇ ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇ ၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ သဵင်တႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထပ်းၵၼ် 4 ၵမ်း ထိုင်တီႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးသၼ်ႇဝႆ ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁႃႉ ပဵၼ်လွင်ႈသင်တႄႉတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ် ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၵေႃႉတႄႉဝႃႈ ၶႄႇၶဝ်ပွႆႇၵႅတ်ႊသ်ယူဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးယဝ်ႉသေ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မီးမႃးလွင်ႈၶဵင်ႈ ၶႅင် ၵၢၼ်မိူင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ယူႇတီႈတၢင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸႂ်ႉၶႄႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၼ်တေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ် လႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းလိပ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သူင်ႇၸူးတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၵတ်းယဵၼ် ၵႆႉမီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၾႆးမႆႈ မႃးယူႇၶိူဝ်းယႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း