Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ တေႃႇသူႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇမႃး ၸမ် 4 လိူၼ်

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၸမ်တဵမ် 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ တေတိုၵ်းတေႃး တေႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ႁႂ်းပေႃးပုတ်းပင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈ။

Image: CJ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ် ၶတ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း၊  ၼင်ႇႁိုဝ် ဢႃႇၼႃႇပေႃးတေပုတ်းပင်း  ။  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၶၢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် မႃးၶိူဝ်းယႂ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ၶႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ  ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ။ မၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ယႅၵ်ႈ ပဵၼ် သွင်ၸုမ်း ဢမ်ႇၼၼ် လၢႆလၢႆၸုမ်းသေၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇ။   ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈသမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ  ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း ၵၢၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ   ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄးႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇယူႇၵူႈဝၼ်း။   

“ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မီးၼႂ်းၵႄႈတင်းတုၵ်ႉၶ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတေသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇပေႃးပုတ်းပင်းၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းဝဵင်းယႂ်ႇ ဝဵင်းလူင် ဢၼ်ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၵေႃႈမီး လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈၵၼ်ၵေႃႈမီး တင်းၼမ် ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸွမ်းသွၵ်ႈတဝ် ၶူၼ်ႉႁႃ လၢမ်းတီႉထိုင်ၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။  

“ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆ ၸိူဝ်းဝဵင်းယႂ်ႇ ဝဵင်းလူင် တေႁႅင်းၸႂ်တူၵ်း။   ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM  ၵေႃႈ တေ ထၢတ်ႈၸႂ်တူၵ်း ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းလိုဝ်ႈၶႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တင်ႈတႄႇဢဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆး ႁုၵ်းႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်း 831 ၵေႃႉ၊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 5,446 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း