Friday, July 19, 2024

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

Must read

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ် သွၼ်/ႁဵၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ။

Photo Li Khur- ပပ်ႉႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 20-24/5/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း  ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်/ႁဵၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 13 ။ တႄႇဢဝ်ပီၼႆႉၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵၢၼ်ပူင်သွၼ်/ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး တေႇၸဝုၼ်ႇၼ ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ် ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တူၵ်းလူင်းၵၼ် တေၸႂ်ႉလၵ်းသုတ်ႇ ပိူင်ၵၢၼ် ႁဵၼ်းမႂ်ႇၵႂႃႇ တႄႇဢဝ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ထိုင် ၸၼ်ႉၵဝ်ႈ တင်းမူတ်း မီးၵဝ်ႈၸၼ်ႉ တႄႇပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ပီၼႆႉ ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၵေႃႇတင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိၵေႃႈ လၢတ်ႈၼိူင်း ၼႄဝႆႉၶေႃႈၼိုင်ႈဝႃႈ – “မိူင်းတႆးႁဝ်းတႄႉ လႆႈၵွၼ်းၶေႃ ဢမ်ႇလႆႈၵွၼ်းၶေႃ ဢမ်ႇႁူႉ လိၵ်ႈတႆး ႁဝ်းတႄႉ ႁဝ်းၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈ မၼ်းလႆႈၵွၼ်းၶေႃ ။ ၸၼ်ႉၸွမ်ႁဝ်းလႄႈ ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ ႁဝ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ႈတေႃႇလႆႈၸၼ်ႉၸွမ် ၼွၵ်းမိူင်းပႃး”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵုမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 13 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး သင်ၶၸဝ်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ၵေႃၽႄ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် 100 တူၼ်ပၢႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈပႃးၶႃႈဢေႃႈ။ မိူၼ်ဝႃႈ လိၵ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်းပိူၼ်ႈ ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆ ပေႃး ပိူၼ်ႈ ဝႃႈဢွင်ႇၼႆၵေႃႈဢွင်ႇ ပေႃးပိူၼ်ႈဝႃႈ တူၵ်းၼႆၵေႃႈတူၵ်း ။ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ႁဝ်းဢဝ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈ တင်းပိုၵ်း။ မိူၼ်ႁဝ်းဢဝ်ၶူႈၼင်ပိူၼ်ႈထုၺ်ႈၸႂ်ၵူၺ်း”- ၸဝ်ႈၶူး တေႇၸဝုၼ်ႇၼ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈတူၵ်းလူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေၽွတ်ႈၸုမ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်။ ၽွတ်ႈၽူႈယိပ်းငိုၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ် ၶူးသွၼ်ၵူႈတူင်ႇဝဵင်း၊ ဝၼ်းတွပ်ႇ ၵူႈတူင်ႇဝဵင်း ပဵၼ်ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်၊ ၶေႃႈထၢမ် ထုၵ်ႈတီႈလဵဝ် ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်၊ ၽိုၼ်မႂ်ဢွင်ႇ တေပဵၼ်ၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇတႆး၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းပရိယတ်ႈႁႂ်ႈတေႃႇလႆႈထိုင်ၸၼ်ႉၸွမ် ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ လၢႆးပၼ်မၢႆဢွင်ႇ လိူၵ်ႈဢဝ် လၢႆးပၼ်မၢတ်ႈ မိူၼ် A,B,C,D ၵ ၶ င ၸ ၊ ၽူႈဢၼ်တူၵ်းၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈၶိုၼ်းတွပ်ႇ ၽႃႇသႃႇဢၼ်တူၵ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 21 ဝၼ်း- တီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ Li Khur ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း