Sunday, July 21, 2024

ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၺႃးယိုဝ်း တိုၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႂ်ႉငွႆးယိုဝ်းရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶျေႃး  ၸႂ်ႉႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇ သၢႆ သိုၵ်း တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ။

Photo Credit to Mongyaw Youth- ႁၢင်ႈမိူင်းယေႃ

 ဝၼ်းတီႈ 26/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:30 မူင်း ထိုင် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉ ႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇသၢႆသိုၵ်းပၼ်ၶဝ် လုၵ်ႉဢဝ်တီႈလွႆမႃႉတၢင်ႇ  ၵႂႃႇသူင်ႇမိူင်းယေႃ။  ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 60 ပၢႆ  ၶီႇမႃးၸွမ်းၼႂ်းၵႃး။  ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႂ်ႉတၢင်းသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈဢုမ်ၸၢင်ႉ – ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ထူဝ်ႇလိၼ် ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။  ရူတ်ႉၵႃး ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 14 ႁွႆး   ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႃႇၸႂ်ႉၼႃႈဝၢၼ်ႈၼႃႈသူၼ် ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ႁဝ်းၶႃႈ ။ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ် တဵၵ်းၸႂ်ႉသူင်ႇၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉသေ ႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ် ၵူႈၸုမ်း။ မိူဝ်ႈ ဝႃးၼႆႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁပ်ႉၶဝ် တီႈလွႆမႃႉတၢင်ႇၼၼ်ႉသေ တေမႃးမိူင်းယေႃ ။ ၽွင်းၵႂႃႇႁပ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၺႃး ငွႆးယိုဝ်း  ။ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။  မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈ ႁူဝ်ၵႃး ဢမ်ႇယွမ်း 14 ႁွႆး မၢၼ်ႇၵႃးတင်း ၼႃႈတင်းလင် လူႉၵွႆမူတ်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တၼ်းလွတ်ႈၵႂႃႇတႂ်ႈၶႃ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၶႃႈဢေႃႈ ။ ၵတ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းႁေႃႈလႃႈ ၵႃးတႄႉ လူႉၵွႆပႅတ်ႈတီႈတၢင်းၼၼ်ႉၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ  ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်းၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 60 ပၢႆ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ။

“ၽိူဝ်ႇဝႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၵႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵျွၵ်းလူင်း ၵႃးသေ လိုပ်ႈလမ်း ၶိုၼ်းယိုဝ်းတွပ်ႇလႄႈ ၸုမ်းၶဝ် ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်း။ ၵႃးတႄႉ ၵွႆပႅတ်ႈတီႈၼၼ်ႉ    ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပေႃးလႆႈၵႂႃႇၸွႆႈၵၼ် လၢၵ်ႈမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈဢမ်ႇမႃး ၸွမ်းသေၵေႃႉ၊  ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းရူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသင်ၶႃႈ ၵွႆလၢႆလၢႆၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တဵၵ်းၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၵႂႃႇႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ တပ်ႉမ 99 ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ  ။

ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်း မိူင်းယေႃ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပီ 2016-2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ တီႈတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းမိူင်းယေႃ ယၢၼ်ၵႆမိူင်းယေႃ မွၵ်ႈ 1 လၵ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၶီႇမႃးၸွမ်း ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ  တိူဝ်ႉ ၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း