Wednesday, July 17, 2024

SNDP ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

Must read

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈ တင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to SNDP – လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၽွင်းလူင်းသူၼ်းတုမ်တႃႇပင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

 ဝၼ်းတီႈ 26/2/2021 ၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ တီႈလုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉၼႆသေ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP  တႅပ်းတတ်းတေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း- ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ယူႇတီႈၶွမ်ႊမ သျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈသေ တေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းယူႇ။ ဢၼ် ၶဝ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်တေတႅပ်းတတ်းလႆႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈ ၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ  လုၵ်ႈၸုမ်း NDF ၵမ်ႈၽွင်ႈ(ဢၼ်ၸုမ်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ) ၵေႃႈ   တေၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇႁွင်ႉဝႆႉဝႃႈတေၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26 ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈပႃႇတီႇလႂ်တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈထိုင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/2/2021 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇယဝ်ႉၼႆႉ တႃႇၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ လႆႈမွၵ်ႇႁွင်ႉဝႆႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း  93 ပႃႇတီႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း