Friday, July 19, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၽွမ်ႉၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ပဵၼ်ဝၼ်းထူၼ်ႈထီႉ 4   ႁူဝ်ၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၵိုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇထၢတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သေပႆတၢင်းလဵပ်ႈဝဵင်း။  

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃးၼႆႉ မီး 4 ဝၼ်းပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တေမီး 2-3 ပၢၵ်ႇၵႃႈၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ။ လင်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် မႃးၼမ်သေ မိူဝ်ႈၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် မွၵ်ႈမိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပၢႆးပၺ်ႇ ၺႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈမႃး ၼမ် ဝႃႈၼႆ။

“2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၢႆးယူႇလီတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၶူဝ်းလမ်ၵၼ်မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ သႂ်ႇၶူဝ်းလမ် မိူၼ်ၵၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇသိူဝ်းၶူဝ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းပၢႆးယူႇလီသေၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉတႄႇပႆတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမူၺ်ႇတေႃႇ ပၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းၾၢႆႇ ၸၢၼ်းဝဵင်း သေ ၶိုၼ်းပၼ်ႇလူင်းမိူဝ်းၶိုၼ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမူၺ်ႇတေႃႇၶိုၼ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပႆ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 11 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇပႃး မိူင်းတႆး လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း