Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း လင်ငဝ်းလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉ

Must read

ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ  ပေႃးငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉယဵၼ်ႁၢႆယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၸိုင် တေၸတ်းႁဵတ်း  ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းသေတေမွပ်ႈဢမ်းၼၢတ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းၸုမ်းပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo dsinfo:ပၢင်ၵုမ် ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝၢႆးလင်ယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း 1/2/2021

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢူးမိၼ်ႉသူၺ်ႇ တင်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းသေ သင်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉၸိုင် တေၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ၶိုၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ၊  တေမွပ်ႈဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းပၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ  ၵႂႃႇ  ။

- Subscription -

 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “သင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်  ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ  ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလွတ်ႈလႅဝ်းၸိုင်  သင်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း တေၸတ်းႁဵတ်းၶိုၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၸွမ်ၸိုင်ႈလႄႈၸုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ယုၵ်ႉဢဝ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးမိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးႁၵ်ႉသႃၵၢၼ်မိူင်း    ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမႃး ၸွမ်ၸိုင်ႈႁၵ်ႉသႃၵၢၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢူးမိၼ်ႉသူၺ်ႇ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမွပ်ႈဢၢပ်ႇဢႃႇၼႃႇပၼ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ႁႂ်ႈလႆႈယိပ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။  

ၵွပ်ႈၼႆတႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း ယိပ်းၵမ်တၼ်းႁဵင်းဝႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တႄႇသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း