Saturday, May 25, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး – မၢၼ်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၾႆးမႆႈပႃႇ

Must read

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး – တႆး ပိူဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၾႆးမႆႈပႃႇ ၶၢဝ်းမႆႈယွၼ်ႉၾႆးၵႆႉမႆႈပႃႇ ဝူင်ႈၵၢင်သွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆး- ထႆး။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းမႄႈသၢႆႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၼမ်းမူႇဝၢၼ်ႈသွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး – ထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/02/2018 ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesainews ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးသူမ် သၵ်ႇ ၶၼႃးၶမ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၼမ်း မူႇဝၢၼ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး – တႆး လၢႆဝၢၼ်ႈသေ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈ/ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၽေးၾႆးမႆႈပႃႇ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/01/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းထႆး၊ မၢၼ်ႈလႄႈ လၢဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင် ၾိုၵ်းသွၼ်တႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႄႉၵင်ႈၽေးၾႆးမႆႈပႃႇ 3 ၽႅၼ်ႇလိၼ် Golden Triangle Fire Volun teer Laos – Myanmar – Thai 2018 မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်သိုၵ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉ။ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ။

Photo: Maesai News

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း