Sunday, July 21, 2024

လုင်းသြႃႇဢွင်ႇဝုၼ်း ၽူႈယိပ်းငိုၼ်း ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးယိုဝ်း

Must read

လုင်းသြႃႇဢွင်ႇဝုၼ်း ၽူႈယိပ်းငိုၼ်း ၸုမ်း UP ၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းသြႃႇဢွင်ႇဝုၼ်း ၽူႈယိပ်းငိုၼ်း ၸုမ်း UP ၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/11/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၶဝ်ႈယိုဝ်း လုင်းသြႃႇဢွင်ႇဝုၼ်း ၽူႈယိပ်းငိုၼ်း  ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်း တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးမွၵ်ႇသႂ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်း တီႈႁိူၼ်း မၼ်းဢေႃႈ၊ ယိုဝ်းလၢႆၵမ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉၶႃး လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃ တီႈၼမ်ႉၶမ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လမ်းၸွမ်းလင်ၵူၼ်းႁၢႆႉၵႂႃႇသေ ယင်းပႆႇပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလႄႈပီႈၼွင်ႉဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉ- ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼေၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်/ ၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ၊ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈယၢမ်ႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်း ပႃးၸဵမ်တူဝ်မၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊  ပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉ လၢႆလၢႆၸုမ်း ဢိၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း