Saturday, May 25, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်း မေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင်

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း မေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၸဝ်ႈၶွင် ၶွမ်ႊပၼီႊႁိူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ထုင်ႉႁူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 05/02/2018 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸႅၵ်ႇႁဵတ်းပဵၼ် 4 ၸုမ်းသေ ၵႂႃႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈမေႃႇ ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊႁိူင်းမဵတ်ႉ တႃႇတင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ CEO တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလိၼ်းမႅတ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(1) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈလႄႈၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶွမ်ႊ မတီႊ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉလႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃႇဝ ၸႄႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈသၽႃးမိူင်းတႆး သေ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁႂ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ႁႃထၢၼ်ႇႁိၼ်မိူင်းၵိုင်ၼႆႉ။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉပၼ်တင်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵွပ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁပ်ႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ။ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၵိုင်မႃး ၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉ မီးတႄႉ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈႁၢႆးငၢၼ်း ထိုင်တီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး မိူင်းတႆးယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းတႆး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ၵူတ်ႇထတ်း မေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၾႆးၾႃႉလႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃႇဝလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၵူတ်ႇ ထတ်းတီႈလိၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလိၼ်းမႅတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်တႄႉ ၶႂ်ႈၶုတ်းၼႃႇယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းၾၢႆႇၶဝ်တေ လႆႈၶုတ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶတ်းၸႂ်တႄႉတႄႉလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ႁဝ်းသေ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်လႆႈၶုတ်းၸိုင် ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃႇဝ တင်း ထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉပႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ႁူႉတေလူႉလႅဝ် မူၺ်ႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ 49.5 ဢေႊၶိူဝ်ႊ သင်ဝႃ လႆႈၶုတ်းၸိုင် မၼ်းဢမ်ႇၵႃး 49.5 ဢေႊၶိူဝ်ႊၵူၺ်း တေႁိမ်းမွၵ်ႈ 200 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ယင်းတေၼမ်ၵႂၢင်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢႆပုၼ်ႈၵွၼ်ႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊ 4 ၸုမ်းၼႆႉသေ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းဢၼ်လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ တၢင်ႇထိုင်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းတႆးဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊပျေႉဢွင်ႇႁိူင်းတင်း ႁိူင်းမဵတ်ႉတႃႉ 2 ၶွမ်ႊပၼီႊၼႆႉ လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တႃႇ1000 ဢေႊၶိူဝ်ႊ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2014 ယဝ်ႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင်ဝႃႈ ပေႃးလႆႈၶႂၢင်ႉယဝ်ႉ 6 လိူၼ် ဢမ်ႇတႄႇၵၢၼ်ၸိုင် ၶူင်းၵၢၼ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉ ယဝ်ႉယႃႇလူႉၵွႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း