Thursday, June 20, 2024

ငိုၼ်းၸေႈမၢင်မႂ်ႇ 500 ပျႃး ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

Must read

ငိုၼ်းၸေႈမၢင် 500 ပျႃးဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၸႂ်ႉၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 ၵျူႊလၢႆႊမၢႆတွင်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ငိုၼ်းၸေႈမၢင် 500 ဢၼ်ဢိတ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း

ငိုၼ်းၸေႈမၢင်ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၽဵဝ်ႈ၊ ၵဵပ်းပႅတ်ႈမိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ၼဢၽ ၼၼ်ႉ  ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၶိုၼ်း ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄ 2 ပွၵ်ႈပႃးၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵမ်းတီႈ 1 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/1/2020 ဢိတ်ႇငိုၼ်းၸေႈ မၢင် 1000 မႂ်ႇဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း၊ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 19/7/2020 ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇထႅင်ႈ မၢင် 500 ပျႃး။

- Subscription -

ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမၢင်ၸေႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတႅမ်ႈပႃး တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ  ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸေႈငိုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ႁဵတ်းတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉၵူၺ်းႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢေး ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ  မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆလၢႆဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇသဝ်းၼႃႇ။  ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇတႅမ်ႈသႂ်ႇပႃးတူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆၼၼ်ႉလူး။ပဵၼ်ဢၼ်လီဝူၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈၵႂႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉ  ၶႅၼ်းလိူဝ်ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈသၢင်ႇသီႈၼၼ်ႉယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

“ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ငိုၼ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁၢင်ႈၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၽူႈၼမ်းမိူင်းပိူၼ်ႈလူး။ ဢမ်ႇမီးႁၢင်ႈတူဝ်သတ်းမိူၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ”-  ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မႃးထုၵ်ႈငိုၼ်းလိူၼ် ပိၼ်ႊသဵၼ်ႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မၢင် 500 ပျႃးငိုၼ်းၸေႈမႂ်ႇဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈ 130 မီႊလီႊမီႊတိူဝ်ႊ၊ တၢင်းသုင်မီး 70 မီႊလီႊမီႊတိူဝ်ႊ ၊ ပဵၼ်သီလႅင်ၶွၼ်ႇ၊ တႅမ်ႈဝႆႉတၢင်းၼႃႈဝႃႈ – ယေးငိုၼ်းလူင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ငိုၼ်းၸေႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈသၢင်ႇသီႈ

(ငိုၼ်းၸေႈမၢင်ဢၼ်ပႃး ႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းပၢၼ် မၢင် 5- 10-15-25-35-  75-  100  -ၸိူဝ်းၼႆႉ  တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ယေးငိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် -ပြည်ထေါင်စုမြန်မာနိုင်ငံဘဏ် -ၼႆလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ထိုင်မႃးမၢင်ငိုၼ်းၸေႈဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈသၢင်ႇသီႈ ပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်းမိူင်း ပၢၼ်ၼဢၽ ၼဝတ တင်ႈဢဝ်မွၵ်ႈ 1990 မႃးၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးပႃးၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်)

 တီႈၼႃႈတၢင်းလင် ငိုၼ်းၸေႈမၢင်ႈ 500 ဝႂ်မႂ်ႇၼႆႉသမ်ႉပဵၼ်ႁၢင် ယေးငိုၼ်းလူင်ၸိူင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ။ ၼႃႈယေးငိုၼ်းသမ်ႉမီးပႃးႁၢင်ႈသဝ်တုင်း (ၸွမ်ပိဝ်) ။ တုင်းသမ်ႉပဵၼ်သီလႅင် (မိူၼ်တုင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD )ဝႆႉလႄႈ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈထိုင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း