Saturday, June 15, 2024

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ ၾႅတ်ႊတရႄႊမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း ဢမ်ႇသၢင်ႈၵေးၸူးသင်ဝႆႉၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း

Must read

မၢႆတွင်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ် လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 19 သေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ဢၵူင်ႇတီႉ  ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸေႃးတၢၼ်းမျိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ FUP   တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း ဢမ်ႇသၢင်ႈၵေးၸူးသင်ဝႆႉ ၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းသၼ်လွႆ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2020 ၼႆႉ   ပဵၼ်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းဢၼ် ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်း လႄႈ ၽူႈၼမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း 9 ၵေႃႉ ပႃး ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၺႃး ယိုဝ်းတီႈ ႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၽွင်းၼမ်းၼႂ်း ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ မၢႆ တွင်း ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၼႆႉသေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ ဢၵူင်ႇတီႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸေႃးတၢၼ်းမျိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရႄႊ FUP တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။

- Subscription -

ၸေႃးတၢၼ်းမျိၼ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇသၢင်ႈၽွၼ်းလီသင်တႃႇႁဝ်းဝႆႉ။ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ပၢင်လူင်ၵေႃႈ ၺႃးယႃႉမွတ်ႇႁၢႆပႅတ်ႈ ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ဢမ်ႇမီးၵေးၸူး သင် တႃႇႁဝ်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူႈၶိူဝ်းယဝ်ႉ တိုၼ်းႁပ်ႉႁၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။ ၽွင်းႁဝ်းတိူဝ်ႉၸႂ် ဝႆႉယူႇၼႆႉ သမ်ႉၶိုင် ပူၵ်းႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၵူႈဝဵင်း၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်သူၼ်းၾႆး ပၼ်ၼႂ်းႁဝ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၸေႃးတၢၼ်းမျိၼ်ႉၵေႃႉတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇဢၵူင်ႇတီႉ ၼႆႉ ပဵၼ်တႆးၶမ်းတီႈ၊ တၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေ ႁူမ်ႈၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇလၢႆလၢႆဢၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ မိူဝ်ႈပီ 2013 လိူၼ်ဢွၵ်ႊ ထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 3 ။

မိူဝ်ႈပီ 3-12 /2/1947 ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းသၼ်လွႆ တႆး ၶျၢင်း ၶၢင် ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇ သၢၼ်း ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ႁူၺ်းသူၼ်း ၽူႈၼမ်းမိူင်းသၼ်လွႆ ႁူမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ပဵင်း သေ ဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃတီႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃး လိၵ်ႈႁူမ်ႈပၢႆပၢင်လူင်၊ ယွၼ်ႉလႆႈၸႂ်တီႈပၢင်လူင်ၼႆႉ သေ ၸင်ႇယွၼ်းဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃႈ လႆႈမႃး တီႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။

ဝႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈပၢႆပၢင်လူင် ယဝ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းတဵမ်ႁူၵ်းလိူၼ် ၸုမ်းၽူႈၼမ်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၵၼ်သေ ယိုဝ်းၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းတၢႆ – ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၵေႃႈ ၺႃးယိုဝ်း ၸွမ်း။ 1948 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼဝရီႊ 4 ဝၼ်း လႆႈၵွၼ်းၶေႃ တီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈယဝ်ႉ ပႆႇတၼ်းတဵမ် 4 ပီ ၽူႈၼမ်း မၢၼ်ႈသူင်ႇသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူင်းတႆး ၼႂ်းပီ 1952 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း။

သိုပ်ႇတူၺ်းပိုၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် – ၸိူဝ်းႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် https://shannews.org/archives/14421

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း