Tuesday, June 25, 2024

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃၵူၼ်းႁၢႆ

Must read

(ၽႂ်ႁၼ်ၵေႃႈၶႅၼ်းတေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သေၵမ်း)

ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယုၶၢဝ်ႉၵႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇလႆႈ 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ ၽႂ်ႁူႉၸၵ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႇ ပွၵ်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 14.7.2020 ၼႆႉ  လုင်းၸၢမ်ႇသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆတွင်းဢိူင်ႇမိူင်းတဵမ် ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈတေၵႂႃႇႁႆႈၼႆသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ။   တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၸွမ်းႁႃ ယင်းပႆႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း လႄႈပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်။

ၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇသႃႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ပေႃႈႁဝ်းၶႃႈ မီးလူမ်းႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီမွၵ်ႈ14-  15 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇမေႃၵႂႃႇႁႃႁႅမ်ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးတၢင်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။  ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ။  ဝႃႈတေၵႂႃႇႁႆႈၼႆသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ ။ ၽႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ ”ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢမ်ႇသႃႇၼႆႉ ဢႃယုလႆႈ 62 ပီယဝ်ႉ ။ လုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးမီးတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ။ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်းမီးငိုၼ်း ၼိုင်ႈႁဵင်ပျႃးလႄႈ  ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်(မၢတ်ႈပုင်ႇတိၼ်ႇ)ၵူၺ်း ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းမျႃႉဢေး ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉပႂ်ႉလုင်းၸၢမ်ႇသႃႇ လၢတ်ႈၼႄတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  “ မိူဝ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ မေးမၼ်းၸွမ်းႁွင်ႉယူႇဢေႃႈ ။ မၼ်းသမ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈဢေႃႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ   ၶႃႈၶဝ်ၶိုၼ်းၸွမ်းႁႃ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း ထိုင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၸွမ်းႁႃတၢင်းဝၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်။  မၢင်ၵေႃႉပိူၼ်ႈႁၼ်မၼ်းသေ ႁွင်ႉမၼ်းဝႆႉၵေႃႈဢမ်လႆႈ။ ဢမ်ႇယူႇၶႃႈ။ ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းဢေႃႈ။   ”ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇသႃႇၼႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆတွင်း မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတဵမ်ၼႆႉ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ (10)လၵ်း။ ပေႃးၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ ႁိုင်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။

လုင်းၸၢမ်ႇသႃႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈ ပူႇလွႆယွတ်ႈဢွင်ႇ+ၼၢႆးဢိင်ႇ၊ မေးၼၢင်းမၼ်းၸိုဝ်ႈပႃႈၼုင်း မီးလုၵ်ႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ လႄႈ ၸၢႆးဢွင်ႇသူၺ်ႇ။    

(ၸၢႆးၵွၼ်တႆး သူင်ႇၶၢဝ်ႇ)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း