Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းယု ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလႆႈသူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းယု ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉပူၵ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း လႆႈသူင်ႇတူဝ်ႁူင်းယႃ မူႇၸေႊ။

- Subscription -
Photo Credit to ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ – ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁၢမ်တူဝ် မၢႆးဢႆၢႈလွမ်ႉ ၶဝ်ႈႁူင်းယႃမူႇၸေႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/7/2020

ဝၼ်းတီႈ 12/7/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းမွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း  မၢႆးဢၢႆႈလွမ်ႉ ဢႃယု 32 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းဢိူင်ႇမိူင်းယု ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉပူၵ်ႇတႃႇဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတီႈႁိူၼ်း။ ယဵပ်ႇႁႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇသႂ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၶႃၶႂႃလႄႈ ၶႅၼ်ၶႂႃ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ၵႂႃႇဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမႃးသူင်ႇႁူင်းယႃၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ ဝႃႈ – မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းယု (မိုင်းယုလေး) ။ ၶႃလႄႈၶႅၼ်ၶႂႃ တိူဝ်ႉႁႅင်း။ တီႈပဵမ်ႉမၼ်းၵေႃႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇႁႅင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁၢမ် ဢဝ်မၼ်းၸၢႆးမႃးဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ   ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇဢဝ်မၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ မႃးႁူင်းယႃၵူၺ်းၶႃႈ- ဝႃႈၼႆ။ 

  မၢႆးဢၢႆႈလွမ်ႉၼႆႉ လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ႁႅင်းလႄႈ တႃႇတေၽႃႇတတ်းၼၼ်ႉမေႃယႃ တိုၵ်ႉလႆႈထႅမ်လိူတ်ႈဝႆႉပၼ်ယူႇ။ ပေႃးႁႅင်းလိူတ်ႈတဵမ် လႅပ်ႈတေၽႃႇတတ်းပၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။  

ဢိူင်ႇမိူင်းယုၼႆႉမီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ မီးၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ။ ပဵၼ်တီႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း၊ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း။ ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ သဵင်ၵွၵ်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇ ၼၼ်ႈပၼ်းဝႆႉ ။ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် လႄႈၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ တႅတ်ႈတေႃး။  

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း