Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းၸွႆးတြႃးၵူၼ်းမိူင်း (ၸဝ်ႈသူၼ်) တီႈၶူဝ်လမ် တူဝ်သိုၵ်းသမ်ႉဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးသေၵမ်း

Must read

လုမ်းတြႃး ၼမ်ႉၸၢင် ႁွင်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇၸဝ်ႈသူၼ် (ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းယိုတ်းလိၼ်သူၼ်သေ ၶိုၼ်းဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး တေႃႇ) ၼၼ်ႉ မႃးၶိုၼ်ႈလုမ်း 4 ပွၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢမ်ႇမႃးသေၵမ်း။

Photo by Ko Hla Htwe – ၸဝ်ႈသူၼ်ၶူဝ်လမ်မႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးတီႈၼမ်ႉၸၢင်

ၶလရ 66 ဢၼ်ပၵ်းၶူဝ်လမ် ယိုတ်းလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃး  ၶိုၼ်းဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးတေႃႇ ၸဝ်ႈသူၼ် 47 ၵေႃႉဢၼ်မႃးၽုၵ်ႇၽၵ်းၽုၵ်ႇယိူဝ်ႈၵိၼ်တီႈလိၼ်သူၼ်ဢၼ်ၺႃးယိုတ်း။

- Subscription -

ဢူးလႃႉထုၼ်း ၸဝ်ႈသူၼ်ဢၼ်ၺႃးယိုတ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 10 လုမ်းတြႃးႁွင်ႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ပေႃးပႃးပွၵ်ႈၼႆႉၼႆ လုမ်းတြႃးႁွင်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ် 5 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။  ၾၢႆႇသိုၵ်းဢမ်ႇမႃးသေၵမ်း။ – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၸဝ်ႈသူၼ်တႄႉ ယွၼ်းဝႆႉတီႈ လုမ်းတြႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ် 47 ၵေႃႉၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸဝ်ႈသူၼ်တေၽွတ်ႈဝႆႉၸုမ်းတၢင်တူဝ်တႃႇမႃး ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုမ်းတြႃးဢၼုယၢတ်ႈ ပၼ်ၼႆသေ တၢင်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃး လုမ်းတြႃးၼမ်ႉၸၢင် ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ။

ဢူးလႃႉထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈၽွတ်ႈဝႆႉ ၸုမ်းတၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈသူၼ် 5 ၵေႃႉ။  တီႈလုမ်းတြႃးၼမ်ႉၸၢင် ဢမ်ႇႁပ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇယိုၼ်ႈတီႈလုမ်းၸေႈတွၼ်ႈ တီႈလွႆလႅမ်ထႅင်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလုမ်းတြႃးႁွင်ႉၶိုၼ်ႈလုမ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးလႄႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းယင်းလႆႈဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉပႃးဝႃႈ ပၢႆႈလုမ်းတြႃးၼႆယူႇ။

တပ်ႉသိုၵ်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉ ယိုတ်းလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 64 ၸဝ်ႈ။ တၢင်းၵႂၢင်ႈ 1353 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2019 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၼၼ်ႉ မႃးၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႃႈ ယွၼ်းႁပ်ႉဝႃႈပဵၼ်လိၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ။  ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉၶိုၼ်းတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ လႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈမႃး ၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈယဝ်ႉလႄႈ တေသိုပ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢမ်ႇပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈသေ မႃးၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ။ ယင်းပၢႆဢဝ်လိူင်ႈၸဝ်ႈသူၼ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။

ၼႂ်း2-3 ပီၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ထပ်းၵၼ်မႃး။ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၵေႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းလိၼ်သူၼ်လႄႈ ယင်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈသူၼ်သေ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၸဝ်ႈသူၼ် 70 ၵေႃႉ ဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း