Saturday, June 15, 2024

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႆးသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် မွၵ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁိမ်းပၢၵ်ႇၵေႃႉ

Must read

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ထႆးပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၽၵ်းတူမိူင်း ဝူင်ႈၵၢင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ဝႆႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တၢင်းမႄႈသၢႆ သူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွပ်ႈပၼ် ၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထႅင်ႈႁိမ်း 100 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽူႈၸၢႆး 45 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈယိင်း 34 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 79 ၵေႃႉ။ ၸိူဝ်းၵုမ်းၵမ်တူဝ် ထတ်းထွင် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႃႇ 21 ဝၼ်း ဝႆႉတီႈ သုၼ်ၵၢၼ်တိုဝ်းၵမ် “မူဝ်းၵူၵ်ႉဝိပသ်သၼႃႇ” ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီးၵူၼ်း 100 ပၢႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်း ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈ 79 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၵမ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ- ပဵၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸိူဝ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈသူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to Sai Noom Twe Tachileik: ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈ 1/7/2020 တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး မႄႈသၢႆ လႆႈသူင်ႇတူဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်း 164 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈထႅင်ႈ 23 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 187 ၵေႃႉ မွပ်ႈပၼ် တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုတ်းမၢႆ 2 လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ လႆႈသူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး 104 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 9 ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး 64 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 5 ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး 70 ၵေႃႉလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 2 သမ်ႉ 92 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်သူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႆႉပဵၼ်ၸိူဝ်းသႂ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇ ပၵ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း