Wednesday, December 6, 2023

SSPP/SSA မွပ်ႈၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပၼ်တီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်

Must read

SSPP ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းသူႈ၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင်လႄႈ မိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by – SSPP Info/ SSPP ၸွႆႈၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၼ်တီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ-19 တွၼ်ႈတႃႇၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင်၊ မိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸဝ်ႈသိုၵ်းပႃႉထုၼ်း ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် တီႈၸၢႆးၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ ၵႅမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD)၊ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ၵေးသီး။

- Subscription -
Photo by – SSPP Info/ SSPP ၸွႆႈၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၼ်တီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၶူဝ်းၶွင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ ယႃႈၶႃႈမူင်ႈမႅင်း၊ ထူင်မိုဝ်း၊ ပုင်းသိတ်းယႃႈၶႃႈမူင်ႈမႅင်း၊ ၼမ်ႉယႃႈလၢင်ႉမိုဝ်းလႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈ PPE ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တၢင်းၵေးသီးတႄႉ ယၢမ်ႈၸွႆႈမႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းၼွင်၊ မိူင်းယႆ၊ မိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႉ တိုၵ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SSPP Info/ SSPP ၸွႆႈၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၼ်တီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈ ၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ-19 တီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇ ၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/4/2020 ၼၼ်ႉ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိမ်၊ ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ်သႅင်း လင်ႁိူၼ်း တင်းမူတ်း 126 လင် ၸိူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း