Wednesday, March 22, 2023

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ၼမ်မႃး ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၵူၼ်းယူႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇ

Must read

ၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းတဵမ်ၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ် သၢင်ႈ တူၵ်းၵၢၼ်/ ငၢၼ်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းၵၼ် တင်းၼမ်လၢႆ။

Photo by – Jarm Hombao/ ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်း ယဵၼ်သီႇ

ဝၼ်းတီႈ 23/4/2020 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း) လႆႈပိၵ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းတဵမ် ၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ လွင်ႈယူႇ သဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၸၢမ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇၶႃႈ။ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းလီလီ။ ၶွင်ၵိၼ်ၵေႃႈၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်းထႅင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင် ႁွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလူတ်းဢမ်ႇယွၼ်ႇပၼ် ၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈသေဢိတ်း ထုၵ်ႇလီလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ၵႃႈၶၼ်မၼ်းထုၵ်ႇထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၼႃႇၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉ/ၵိၼ် ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းလွင်ႈၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇ၊ ၵႃႈၶၢတ်ႈႁၢၼ်ႉသမ်ႉသုင် လႆႈၸၢႆႇ ၵူႈလိူၼ်၊ မၢင်ႁၢၼ်ႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢိုတ်းပိၵ်ႉပႅတ်ႈလုမ်းလုမ်းၵေႃႈမီး ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈ။

မၼ်းၼၢင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတႄႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႇၶႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႈၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း ၼႂ်းဝၼ်း သွင်ဝၼ်း ၼႆႉ ႁႃသိုဝ်ႉၵေႃႈယၢပ်ႇ။ ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၶၢႆလီ ၵူၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ်ၵေႃႈၼမ်၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၸၢႆႇ ဢမ်ႇၼမ်မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းလႆႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇသဝ်းတင်းၼမ် ဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁွင်ႈၸဝ်ႈ ႁိူၼ်း လူတ်းယွမ်းၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈ ၶၢတ်ႈႁၢၼ်ႉ ၶၢတ်ႈႁိူၼ်းပၼ်ၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလူင် ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶၢတ်ႈယူႇသဝ်း ႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး တႄႉတႄႉၶႃႈ။ ၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း သမ်ႉလႆႈၸၢႆႇၵႃႈႁွင်ႈယူႇၵူႈလိူၼ်လႄႈ သင်လူတ်းပၼ်ၵႃႈၶၢတ်ႈ ဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ တေလူမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ၊ ၸွႆႈၵၼ်ၵေႃႈဝႃႈလႆႈၶႃႈၼေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႆႉ 2 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ယဵၼ်သီႇလူင်ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း