Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 6 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆး လိူဝ်မႃးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ႈၽူႈယိင်း ဢႃယု 21 ပီ ၵူၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 6 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

Photo by – NRC/ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် မီး 121 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃယု 21 ပီ တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈ ၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။

“တီႈတူၼ်ႈတီးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တေလႆႈဝႃႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈ ၊ ၾၢႆႇ ယူႇလီတီႈတႃႈၵုင်ႈဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းၶင်တူဝ်တဵမ် 14 ဝၼ်းယဝ်ႉၼႆသေ ပွႆႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ မၼ်းၼၢင်းႁူႉတူဝ် ႁင်းၵူၺ်းသေ ၵႂႃႇ ယွၼ်းၵူတ်ႇတူၺ်းတီႈ ႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈမၼ်းၼၢင်းၶိုၼ်းမႆႈၸႂ်သေၵႂႃႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၽူႈ ၵွၼ်းပွၵ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇတီႈႁူင်းယႃမင်ႇၵလႃႇဢူး။ ႁူင်းယႃတီႈၼၼ်ႈၸင်ႇဢဝ် ၼမ်ႉလၢႆးမၼ်းၼၢင်းသူင်ႇၸူးတႃႈၵုင်ႈ ၸင်ႇတေႁူႉဝႃႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ” ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ တူဝ်ၵေႃႉပဵၼ်လႄႈသင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းၼၢင်းလႄႈသင် မႆႈၸႂ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီသမ်ႉ ဝႆႉမဝ်မၢင် – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈယိင်း ဢႃယု 21 ပီၼႆႉ မၼ်းၼၢင်း တိုၵ်ႉလုၵ်ႉမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပွၵ်ႈမႃးၵူၺ်း။ တေႃႈလဵဝ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတႄႉ ယဵၼ် သီႇလူင်ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 29 ပီ ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၵေႃႉထူၼ်ႈ 2 တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းပဵၼ် ၼၢင်းမေႃယႃလုမ်းလႃး။ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၸွႆႈမေႃယႃ ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 6 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ သူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး 2 ၵေႃႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း။ ၵူၼ်း မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃလူင် ၵဵင်းတုင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင် မိူၼ်ၵၼ်။

ၼၢင်းႁွမ် ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်မိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ မူတ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယဵၼ်လူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈယၢမ်းလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်းမီး 121 ၵေႃႉ တၢႆ 5 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 7 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း