Thursday, June 20, 2024

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 3 ဢၢၼ် ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇပိၵ်ႉ

Must read

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း သၢမ်ဢၼ် ၶွင်လုၵ်ႈၸုမ်း  BNI  ၺႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိၵ်ႉ  ယူႇတီႈ BNI ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉဢၼ်ၺႃးပိၵ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝူင်းသီလႅင်

 

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 29/3/2020 ၼႆႉ ၸုမ်းၼႅင်ႇသၢၼ်ၶဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 23-24/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇယၢင်း KIC ၊ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ရၶႅင်ႇ သွင်ဢၼ် (1) ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ Development Media Group တင်း (2) ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၼရိၼ်ႇၸရႃႊ ၺႃးပိၵ်ႉဝႆႉ၊ ယူႇတီႈ ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် MPT လႄႈ  Mytel ပိုတ်ႇတူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ။

ၼၢင်းၽေႃႉၵေႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇဝႃႇတပိူင်ၸုၵ်းၸုမ်း BNI လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – မၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၽေး ၵၢပ်ႈတၢင်းပဵၼ်လူင် ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID 19 ၽႄႈႁၢႆႉႁႅင်း၊ ပဵၼ်ၶၢဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆး လႄႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇလီထတ်းလီလီ ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉ ၸင်ႇပိၵ်ႉ။ ဢၼ်ပိၵ်ႉၸုမ်းၶၢဝ်ႇပွမ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးလွၵ်းၸုၵ်း ၽႅၼ်ၶႂ်ႈယႃႉ၊ ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁၢင်ႈတူင်ႉပွႆႇပူၺ် ၸိူဝ်းၼႆႉပွင်ႇၸႂ်ႈလႆႈယူႇ။ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးလွၵ်းၸုၵ်းမၼ်ႈ ၸွႆႈသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပိၵ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢဝ်းၶၢဝ်ႇရꧠႅင်ႇသွင်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ၊ ၽွင်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းမိူင်း ရꧠႅင်ႇ မီးပၼ်ႁႃၼမ် ပၼ်ႁႃရူဝ်ႊႁိၼ်ႇၵျႃႇ၊ ပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် ပဵၼ်ယိူဝ်ႈ ဝူင်ႈၵၢင်ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢင်းၽေႃႉၵေႇ  ယင်းတူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းလမ်ႇလွင်ႈၸိူင်ႉၼႆ သမ်ႉမႃးပိၵ်ႉဢိုတ်းတႃႇ ႁဵတ်းၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ မိူၼ်တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ၶႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၶၢဝ်ႇ၊ မိူၼ်တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽႄႈလွတ်ႈလႅဝ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸုမ်း BNI  တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD  ၶိုင်ၸွႆႈပၼ် တႃႇႁႂ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ် (ဢေႃႊပရေႊတႃႊ) ၾၢႆႇသိုဝ်ႇသၢၼ် ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းထုၵ်ႇပိၵ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် MPC Myanmar Press Council ၶွင်ႊသီႊသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶိုင်သၢင်ႈ ပၼ်သေၵမ်းဝႃႈၼႆ။

BNI – Burma News International ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈၸုမ်း 16 ၸုမ်း၊ ၸုမ်းတႆး မီးၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလႅင်၊ ၸုမ်းယၢင်း KIC ၸုမ်းၶၢင် KNG  တင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇမိတ်ႉၵျီးၼႃး၊ ဢိၵ်ႇၸုမ်းယၢင်းလႅင်ႈ KT ၊ မွၼ်း MNA တင်း သၼွင်းထၢႆမ်း ၊ တၢၼ်ႇလူၼ်ႇထၢႆမ်း လႄႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၶျၢင်း 3 ဢၼ်မီးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း