Sunday, May 26, 2024

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ထုင်ႉမၢဝ်း သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၼမ်

Must read

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလႄႈ သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်လၢႆ  ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်း ပွတ်းၸေႊလၢၼ်ႉ၊ မၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ  လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းပွင်ႇတင်း ၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ သူၼ်မၢၵ်ႇပၵ်ႉလႄႈ ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၾူၼ်လူင်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းတီႈမူႇၸေႊ 24/3/2020

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ႁိုင်မွၵ်ႈ 15 မိ ၼိတ်ႉၼႆႉ ။ လုၵ်ႈမၢၵ်ႇႁဵပ်းတေမီးမွၵ်ႈမၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ်ၼႆႉ။  တၢင်းသၢႆ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈ မႃးတၢင်း မူႇၸေႊၼႆႉ ၺႃးၼမ် ၶႃႈဢေႃႈ။  ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းပေႃးပွင်ႇ ၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉသုမ်းၼမ်။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး ။တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊတႄႉ  ၾူၼ်လူမ်းတူၵ်းႁႅင်းၵူၺ်း မၢၵ်ႇႁဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇတူၵ်း ” ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းဢိူင်ႇ19 မၢၼ်ႈ၊ မၢၼ်ႈတိုင်းလူင်၊ ၼွင်ယၢင်း၊ ၼွင်မူဝ်ႇလႄႈ ပၢင်ၶမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းပွတ်းပၢင်ၶမ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသူၼ် ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းမွၵ်ႇၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းတႅတ်ႈတေႃး။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်း လွင်ႈမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း၊ ဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵၼ်ယူႇ ဝႃႈမီးလွင်ႈလူႉ သုမ်းမွၵ်ႈ ၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ  ပႆႇလႆႈႁူႉ တႅတ်ႈတေႃး ” ဝႃႈၼႆ။

Photo Numkham Youth- ၾူၼ်လူင်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းယႃႉသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼမ်ႉၶမ်း 23/3/2020

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁႆႈလူင်လႄႈ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/3/ 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ်။ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ သူၼ်တႅင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း သႂ်ႇ တင်းၼမ်လၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢင်တီႈၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်း မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမၢဝ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ ၾူၼ်းမၢၵ်ႇႁဵပ်း သမ်ႉတူၵ်း ႁႅင်းလိူဝ်မိူဝ်ႈဝႃးၶႃႈယဝ်ႉ ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းတႄႉ လီဢၢမ်းတႄႉ တၢင်းၼႂ်းဝဵင်း သမ်ႉ ဢမ်ႇတူၵ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သူၼ်ၽၵ်း ယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်၊ သူၼ်တႅင်၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မူႇၸေႊလႄႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းၶႄႇ။ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် 19 လၵ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း