Saturday, May 18, 2024

ပၢင်သွၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈလဵပ်ႈ ႁိမ်း 30 ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 07-09/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်း ၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပူင်သွၼ်တႃႇပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်သွၼ်ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ၾိုၵ်းသွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆး ပဵၼ်ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ် တေလႆႈႁဵတ်းသင်လၢႆလၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးပူင်သွၼ်ယဝ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်းမိုဝ်း တေလႆႈဝႃႈမီးၼမ်ႉတွၼ်းတႃႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပၢင်သွၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ပီၼႃႈပီၼႂ်းၵေႃႈ တေၸတ်း ႁဵတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ”ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ မီးၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်းလႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉထိုင် သွင်ၵေႃႉ မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မိူၼ် ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ မိူင်းယႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ပၢင်ဢူး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ဢိၵ်ႇ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶူးပူင်သွၼ်ပၼ် ပဵၼ်ၸၢႆးၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း