Saturday, May 18, 2024

TYN လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်တႃႇၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ

Must read

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇတမ်းဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ။

ဝၼ်းတီႈ 09/01/2018 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် တႃႇႁူမ်ႈဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ တီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈလွႆသႅင် ဢိူင်ႇႁူၺ်း ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်မီး 70 ပၢႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ -1. ဝၼ်းတီႈ 07/02/2018 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ တႆးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလွၵ်ႉၸွၵ်ႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈလွႆၼွၵ်ႇဝူဝ်း ။ 2. ဝၼ်းတီႈ 01/03/2018 တေႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ။ 3.ဝၼ်းတီႈ 04 – 15/ 03/2018 တေႁဵတ်းပၢင် ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢင်းသၢႆငဝ်းလႅင်း ၽူႈမၢႆၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၸႂ်ပႃးၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်း၊ ပၼ်ႁႅင်း ပၢႆးပၺ်ၺႃၼမ်ၼမ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း၊ တူင်ႇဝူင်းႁဝ်း ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတေၵုမ်ႇမိုင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ပိူင်လဵဝ်သေ ဢမ်ႇၸုၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတင်းၼမ်လႆႈၸိုင် တူင်ႇဝူင်းႁဝ်းၵေႃႈ တေတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလွၵ်ႉၸွၵ်ႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈလွႆၼႆႉတႄႉ – ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မီးလွင်ႈႁူႉမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉ သႃသိင်ႇ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈၸွႆႈၵႄႈပၼ်ႁႃ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်းဝႆႉ 1ဝၢၼ်ႈလႂ် 5 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈလွႆ- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/04/2017 ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ်ၸၢႆးလႃႉသွင်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်မီး 12 ၵေႃႉ လုၵ်ႈၸုမ်းမီး 100 ပၢႆ ယိူင်း ဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်ငၢႆႈ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပွင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း