Saturday, May 18, 2024

ပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽူႈၼမ်း EAOs 8 ၸုမ်း ႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

Must read

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ PPST ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈ ၵဵင်းမႆႇ မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၽႂ်မၼ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 11/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ EAOs 8 ၸုမ်း ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း ၶုမ်ႉၽူးၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ထတ်းသၢင် ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး၊ တႃႇတေတမ်းဝၢင်းၼႃႈၵၢၼ်မ်ႂ်ႇ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တေမီးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း EAOs ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မူႇတူးသေးၽူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽူႈၼမ်း PPST ၶွင် ၸုမ်း EAOs 8 ၸုမ်း ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ် မိူင်းၸၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၽိတ်းပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼႆႉ တေလႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ဢၼ်လမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ်တေဢဝ်ႁဝ်းၶႃႈတင်းမူတ်း ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလူင် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉလႆႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉ 8 ၸုမ်းမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ တႅဝ်ႈႁူမ်ႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC) လႄႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ(ALP) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း