Thursday, April 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈသၢႆၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇ တၢင်းမူႇၸေႊ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် တေဢၢင်ႈမႃးဢႅဝ်ႇ တီႈမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝူႊႁၢၼ်ႊလႄႈ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈသၢႆၵၢၼ်ဢႅဝ်ႈပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo Tung Huey Li-ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ပေႃးႁႅင်ႈႁိူတ်ႇႁိူတ်ႇ  ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းဝူႊႁၢၼ်ႊ

ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ(ၸၢဝ်းၶႄႇ) မွၵ်ႈ 4,000 ၵေႃႉၼႆႉ  ဢၢင်ႈတေမႃးဢႅဝ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ပွတ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈသၢႆၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇပႅတ်ႈယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းဝႆး ၵူၼ်းႁပ်ႉသူင်ႇၶႅၵ်ႇ  မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလႃႉ ၵူၼ်းႁပ်ႉသူင်ႇၶႅၵ်ႇ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇၼႆႉ တၢင်းပွတ်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇမႃးဢႅဝ်ႇ ဢမ်ႇယွၼ်း 7  – 8 ႁဵင်ၵႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ လၢတ်ႈဝႆႉ တေမႃးဢႅဝ်ႇ မွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 4,000 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်း ၵႃႈ ၶဝ်ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈသၢႆၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo Tung Huey Li-ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ပေႃးႁႅင်ႈႁိူတ်ႇႁိူတ်ႇ  ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းဝူႊႁၢၼ်ႊ

ပီမႂ်ႇၶႄႇ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မႃးဢႅဝ်ႇတၢင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ႁိမ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/1/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊမိူင်းမၢဝ်း တီႈမီးၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သူၼ်မွၵ်ႇ၊ ႁူင်း ႁႅမ်းလႄႈ ဢွင်ႈတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢဵၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႆႈဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၶဝ် မႃးဢႅဝ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢိုတ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉတႄႉ မိူဝ်ႈၽွင်း ၶၢဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇမႃးဢႅဝ်ႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် မီးမွၵ်ႈမိုၼ်ႇပၢႆၵႃႈၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo Tung Huey Li-ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ပေႃးႁႅင်ႈႁိူတ်ႇႁိူတ်ႇ  ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းဝူႊႁၢၼ်ႊ

လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တၢင်းသွင်မိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇမိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းတူ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ၊ ၽၵ်းတူၵၢင်၊ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်းလႄႈ ၽၵ်းတူပၢင်ႇသၢႆး(ဝၼ်းတဵင်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးဢွမ်ၶိူဝ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တင်းသွင်မိူင်းတႄႉ ၵူၼ်းၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇမႃး ၶႂ်ႈဝႃႈဢေႇဝႆႉဢေႃႈ။ တီႈလၢၼ်ႇတၢင်းမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပၢႆးယူႇလီၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈၵႃႉၶၢႆဢၼ်ယႂ်ႇလူင်တႄႉဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆ ၶူဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼဢိတ်းဢွတ်းတႄႉ မီးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊဝၢႆးရၢတ်ႉသ်ၼႆႉ။  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵူၼ်းမိူင်းယင်းပႆႇမီး  ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊၼႆႉသေ ယူႇတီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/1/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ  ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းဢႅဝ်ႇၼမ်၊ ပွႆးလၢမ်းလႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵႃႈဝႅၼ် ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယၢင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢတ်ႇ၊ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ဢွင်ႈတီႈ သိုဝ်ႉၶၢႆ သတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႊၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 2,744 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ သမ်ႉ တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 80 ၵေႃႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း