Tuesday, June 18, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တႄႇမႄးတွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ပၢင်လူင်

Must read

ဝၼ်းတီႈ 10/1/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းလွႆလႅမ် တႄႇမႄးတွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင်။

Photo credit to Say Naw Facebook- ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း တႄႇမေးတွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ပၢင်လူင် ဝၼ်းတီႈ 10/1/2020

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၶဝ် လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/1/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ သဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင် “ ပြည်မ တောင်တန်း ပူးပေါင်းရေးစာချုပ်ကျောက်တိုင်” (ဢၼ်ပွင်ႇဝႃႈ သဝ်ႁိၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ တူင်ႈပဵင်းလႄႈမိူင်းသၼ်လွႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းတေမႄးတွၵ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ် “တောင်တန်း ပြည်မ  ပူးပေါင်းရေးစာချုပ်ကျောက်တိုင် ”  (ဢၼ်ပွင်ႇဝႃႈ သဝ်ႁိၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ  မိူင်းသၼ်လွႆလႄႈတူင်ႈပဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) ။

- Subscription -

တေဢၢၼ်းမႄးတွၵ်ႇႁႂ်ႈယဝ်ႉၵွၼ်ႇၼႃႈဝၼ်းတီႈ 12 /2/2020 ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 73 ပီ ဝႃႈၼႆ။

လၵ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင်ၼႆႉ ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈ 1947 ပဵၼ်တႃႇမၢႆတွင်း ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း လႄႈၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ဢိၵ်ႇၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် တႃႇဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ တီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ။

ၽွင်းပူၵ်းပၵ်းသဝ်ႁိၼ်ၽွင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၼ်းတင်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ  “ သဝ်ႁိၼ် သၼ်လွႆတူင်ႈပဵင်း ” (တောင်တန်း ပြည်မ) ။

သဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင် ဢၼ်ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႇပူၵ်းပၵ်းမိူဝ်ႈပီ 1947

ၽိူဝ်ႇပၢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၼေႇဝိၼ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶဝ်မႄးတွၵ်ႇတႅမ်ႈ ဢဝ်  တူင်ႈပဵင်း  မႃးၼမ်းၼႃႈ ။ မေးတွၵ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ “သဝ်ႁိၼ် တူင်ႈပဵင်းသၼ်လွႆ ”  (ပြည်မ တောင်တန်း)  ။

ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇထတ်းသၢင်ဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ် သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇထၢင်ႇ/ ႁၼ်ဝႃႈ မၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း   ဢွၼ်ႁူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃး- ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း