Tuesday, June 18, 2024

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ  

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းသဵၼ်ႈတင်းရူတ်ႉၵႃး ၼမ်ႉတူႈ-လႃႈသဵဝ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုတၢႆထင်တီႈ။

Photo Credit to Numtu Youth

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/12/2019 တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆတွၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

- Subscription -

“ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဢႃယုယင်းတိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ 23 ၵူၺ်းၶႃႈ။ မၼ်းၸၢႆးႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇႁႄႈ လုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉတူႈ တေၵႂႃႇလႃႈသဵဝ်ႈ။  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးဢူၵ်းမၼ်းတၢႆထင်တီႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် မႃးဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းတၢင်ႇၵႃးၵႂႃႇ ယဝ်ႉၶႃႈ “ –  ၼႆ တႃးဢၢႆႈထၢႆႉ ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/12/2019 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်ၼမ်ႉသၼ်ႇလႄႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 4 တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ႁၢင်လိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၵႆႉပဵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း