Wednesday, June 7, 2023

ဝၢႆးဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃ တီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတႅမ်ႇယေႃႈ ၵွတ်းၽၢၼ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း

Must read

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်တႄႉ ပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၶူဝ်းႁႄႈၶူဝ်းတိုၼ်းလိူင်ႇၼမ် ဝၢႆးသေလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈၸတ်းပွင်ဢမ်ႇၶႅၼ်ႇလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈယွမ်းမႃး။ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး ပီ1962 ၼေႇဝိၼ်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တႄႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃး မီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၵၼ်မႃးလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႈမီးမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ သုၵ်ႉသၵ်ႉယုင်ႈယၢင်ႈ ၵွတ်းၽၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃ မႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉထုၵ်ႇလီးမီးပၺ်ၺႃ တႃႇၵူၼ်း မိူင်းတေမီးပၺ်ၺႃၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထုၵ်ႇလီၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၶပ်းၶိုင်ပၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇႁၢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး
ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းUSA ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း