Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 1000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ/ ၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2018 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁူဝ် 10 ဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃး ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ထႅင်ႈ ႁိမ်း 2 ပၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းဝၼ်း သွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃးထႅင်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈယူႇ ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇ ထိုင်ဝႆႉတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တီႈတူၼ်ႈတီးဝႆႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႉသၼ်ႇလႄႈ မိူင်းငေႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတမ်းဝၢင်း တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းပၼ် တီႈပွၵ်ႉ (8)၊ တီႈဝတ်ႉဝႃႇသူဝ်ႇ တီႈၸလွပ်ႈ/သႃလႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ် ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2018 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း/ ပၢင်တိုၵ်းမီးၵႂႃႇ ႁဵင်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇလႄႈ တႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တဢၢင်း TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by KAN THAR

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း