Sunday, June 16, 2024

ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

Must read

ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼႃႈၵၢၼ် တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း(2) ႁႂ်ႈလႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ပူၵ်းတင်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

Photo by – Zaai Seng Zawm Fah/ ပၢင်ၵုမ် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 12-13/11/2019 ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး 14 ၵေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း Golden Hill Hotel ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး၊ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈပႂ်ႉပႃးၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ပၢၼ်မႂ်ႇၵႂႃႇ ၶဝ်ႈဝွင်ႇၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းပိူင် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း/ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉတႄႉ တႃႇတေဢဝ်ၵႂႃႇၼမ်းဢုပ်ႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢၼ်တေမႃးၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈ Data Base  (ထၢၼ်ၶေႃႈမုလ်း)၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵူတ်ႇမၢႆပၵ်းပိူင်ပၢႆးမွၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈႁူႉ လွင်ႈ ပၵ်းပိူင်ၵၼ်ၵႂႃႇသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၵိင်ႇၽႄပၢႆးမွၼ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Zaai Seng Zawm Fah/ ပၢင်ၵုမ် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 ၸိုင် ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ၵုမ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆႉ ဢၢၼ်းဝႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း တေပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီး 2020။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႁဵတ်း ဝၼ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။ လွင်ႈၸိုဝ်ႈၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေတင်ႈၸိုဝ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေ မႃးတႅပ်းတတ်းၵၼ်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈ ၼႆ။

Photo by – Zaai Seng Zawm Fah/ ပၢင်ၵုမ် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

“ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ဢၼ်တေမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ တေမွၵ်ႇထိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ တေမွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆၼႆႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ပဵၼ်လႆႈၽူႈၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ တူဝ်ႈတၼ်း ၵၼ်ၸိုင် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ” ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo by – Zaai Seng Zawm Fah/ ပၢင်ၵုမ် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17-18/8/2019 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းၽဵင်း ၵႂၢမ်းတႆးတႃႇ ၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး။ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းလုၵ်းၼွင်ၶမ်း ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလၢႆး ၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း