Friday, June 14, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢမ်ႇတွၼ်ႉမွၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ႁင်းၶေႃလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢမ်ႇပေႃးၸႂ်

Must read

တင်ႈတႄႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႆႈဢႃႇၼႃႇမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉမွၵ်ႇႁွင်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေပွၵ်ႈလႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိူတ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။

Photo Credit to cincds -ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 /9/2019

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 သေ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပေႉလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇယဝ်ႉ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2016 ဢေႊပရိူဝ်ႊ 30 ၊ တႄႇၼၼ်ႉမႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁွင်ႉ ၾၢႆႇႁူမ်ႈလူမ်ႈလႄႈၵႅတ်ႇၶႄ (သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ဢၼ်ႁွင်ႉတူဝ်ယေႃႈဝႃႈ ကာ/လုံ  – ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေး) ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် မႃးသေပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းထုၼ်းထုၼ်းၺီႇ လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉဝႃႈ – တင်ႈဢဝ်ပီ 2016 မႃးထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ႁွင်ႉ ၵႃႇလူင်ႇ သေ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸွမ်းၵၼ်မႃးသေပွၵ်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ယႂ်ႇလူင်မႃး ၸင်ႇၵွႆႈႁွင်ႉၼႆ ဢမ်ႇပႆႇတူၵ်းထုၵ်ႇ ။ သိုၵ်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ လီလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ ထတ်းသၢင် ၼႃႈၵၢၼ်ယူႇ တႃႇသေႇဢိူဝ်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတင်ႈဝႆႉထႅင်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၼိမ်သဝ်း မီးတူဝ် တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းပႃးဝႆႉ 3 ၵေႃႉ – ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ယူႇ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2019 ၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိုၼ်ႈတၢင်ႇ မႃးတႃႇ မူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပႃးသုၼ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸုမ်းၵႃႇလူင်ႇ သေ  ယင်းမီး ပႃး ၶေႃႈ ၼိုင်ႈဝႃႈ  “ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ  ပေႃးဢဝ်ၶေႃႈၵမ်ႉထႅမ်တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိုင် မီးဢႃႇၼႃႇၸီႉသင်ႇ ယႃႉသၽႃးလႆႈ လူးၵွၼ်ႇ” – ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း