Thursday, February 9, 2023

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႄး ပလိၵ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းတၢႆ တီႈပၢင်ႇလမ်းတီႉၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ

Must read

ပလိၵ်ႈထႆးလမ်းလိုပ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ၊ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေလူႉတၢႆ။

Photo by workpointnews/ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႄး ပလိၵ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းတၢႆ တီႈပၢင်ႇလမ်းတီႉၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ

ဝၼ်းတီႈ 23/07/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ workpointnews ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းႁႅင် 6 ၵေႃႉ လူင်း ပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶႆႉမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။   ၽွင်းၼၼ်ႉထူပ်းႁၼ်ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းၵၼ်မႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇႁွင်ႉၵိုတ်းသေ ယွၼ်းၵူတ်ႇထတ်း၊  ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢွၼ်တၢင်း 2 ၵမ်း၊ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ထုၵ်ႇၸီႉၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် ၸႃႊပိုဝ်ႊ ၸႃႊဢေႃႊ ဢႃယု 50 ပီ ၸၢဝ်းမူးသိူဝ်း ။

ဝၢႆးမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်တၢႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇႁဵတ်း ႁၢႆႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉရူတ်ႉၵႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ။ ၼႄးဝႃႈပလိၵ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ တေၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉမၼ်းသေ တေသိုပ်ႇၶပ်းၶိုင်ၵႂႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပဵၼ်ထမ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25/07/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း ၊ ၾၢႆႇပီႈၼွင်ႉၽူႈတၢႆလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇလိူင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်တၢႆ ဢမ်ႇလႆႈယိပ်းၵွင်ႈ မၼ်းၸၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်း မုင်ႉ ႁေႃႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

 

 

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း