ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ယႃႇႁႂ်ႈသုမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉသုမ်းသွင် ထုၵ်ႇလီၶိုင်ပွင်ဝူၼ်ႉသၢင်ႈ

Photo by – SHAN/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းမီးဝႆႉဝႃႈ ၶႆႈၶိူဝ်းမိူင်းၸႂ်လု ၶႆႈၶိူဝ်းၸုၸႂ်လီၼႆ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆး ႁဝ်းမႃးၼႆ ၼႂ်းဝူင်ႈ ဝၢင်ႈသွင်သၢမ်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ ပၢႆႈယဝ်ႉပႆႇတၼ်းႁိုင် သမ်ႉပေႃးလူဝ်ႇပၢႆႈထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ လီၶေႃးၶူမ် မႆႈၸႂ်ၸွမ်းၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈတေႁူႉထိုင်ယူႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၸုမ်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်သေယဝ်ႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈသေ လႆႈပၢႆႈမႃးထိုင်သီႇပေႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈၵႂႃႇထိုင် မၢၼ်ႈၸၢမ်မိူင်းမု။ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးႁဵင်ပၢႆ ႁဝ်း ၶႃႈၵေႃႈလႆႈႁူႉၵၼ်။ ၽိူဝ်ႇပဵၼ်ၼၼ်မႃး ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းလႄႈသင် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈသင် ဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်း သူႇမိူဝ်းၸႂ်း မိူဝ်းၸွႆႈ မိူဝ်းထႅမ် မိူဝ်းလဵင်ႉမိူဝ်းလူၵၼ် ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်လႆႈယူႇသေတႃႉ သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် ၶၢဝ်းလူင်းႁႆႈလူင်းၼႃးၼႆလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ၼၼ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းၼႆ တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးၵေႃႈတေလုတေသုမ်း ပေႃး ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ၶၢဝ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ပီၼႃႈပီလိုၼ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇတေၵိၼ်ၵႂႃႇယူႇၵႂႃႇႁိုဝ်ႉ တႃႇတေသူင်ႇႁဵၼ်းလုၵ်ႈ လၢၼ်ႁိုဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃး။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ တေၵႂႃႇၵမ်သိၼ်ၼွၼ်းၵျွင်းၵေႃႈ သမ်ႉ လႆႈမႆႈ လႆႈၼႅင်ၸွမ်း။ ပဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႇလီ ပဵၼ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၵၼ်ယူႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးၵႄႈၶႆၵၼ်လႆႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇႁႃႁၼ်လၢႆးတၢင်းမၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈယိုၼ်တူဝ်ယူႇႁင်းၽႂ်ႇႁင်းမၼ်းၶႃႈၼေႃႈ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းတပ်ႉသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းသွင်မူႇသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူၼ်ႈတႃႇ ဢဝ်လွတ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵႅတ်ႇၶႄ ၵွပ်ႇၵူႈပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းတေမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မႆႈၸႂ်မႆႈၶေႃးၼႆ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်သေလႄႈ ၸင်ႇတေတင်ႈပဵၼ်တပ်ႉပဵၼ်တႃႇမႃးၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉၸၵ်းၵၼ်ယူႇ။တၢမ်တူဝ်ၶဝ်ၸဝ်ႈၶႅၼ်းတေႁူႉထိုင်။

ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵွပ်ႇၵူႈပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်တၢင်းထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယူဝ်သမ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ မႆႈၸႂ် ၶၢၼ်ၸႂ် ၼၵ်းၼႃပႃးပၢၼ်ႈ မႃးယဝ်ႉ ႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈပဵၼ်တီႈလီလႆႈငမ်းငဝ်းမႃးၶႃႈၼႃ။

ဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းသေတႃႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၶၢႆႉလႅၵ်ႈမႃးလႄႈၼႆ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈႁၼ်ၶဝ် သွင်မူႇသွင်ၸုမ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် ။ မၢင်တီႈၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လေႃႇႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးမႃး။ သေယဝ်ႉသမ်ႉဢဝ် ထီႇမႃးထီႇမႃးတိၵ်းတိၵ်းသေ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၼႆႉယူဝ်တေပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းယၢဝ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈတေၵႂၢင်ႈၶႂၢင် လိူဝ်ၼႆႉမႃးႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမႆႈၸႂ်။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၸွမ်းပိုၼ်းမၼ်းၼႆၵေႃႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး MTA လႄႈတင်း SSA ၵေႃႈယၢမ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်မႃး တေႃႇထိုင်ပေႃးၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း လႆႈသေႉလႆႈၼေးၵၼ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လႆႈတိုၵ်းလႆႈတေႃးၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈမီးမႃး။

ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၼၼ်ဝႆႉသေတႃႉၵေႃႈ သိုၵ်းၾၢႆႇလႂ်တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတိုၼ်းၸႂ်ဢမ်ႇလီ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ MTA လႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈၵႂႃႇသေယဝ်ႉလႆႈယႃႉပႅတ်ႈတပ်ႉမၼ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃၸွမ်းတင်း ၼမ်။

ၵူၺ်းၵႃႈဝၢႆးမႃး ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၶိုၼ်းမႃးၵေႃႇတင်ႈ RCSS ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈ ၶွၼ်ႈမႃးၵိုၼ်းမႃး ယႂ်ႇမႃး ပဵၼ်တူဝ်ပဵၼ်တိၼ်ႇမႃးၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းလႆႈလူမ်ၸႂ်မႃး ၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ၵႂ်ႈၸွမ်းမႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၶိုၼ်းမႃးတင်ႈပဵၼ်တပ်ႉယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် SSA လႄႈ RCSS တေပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ။ ယဝ်ႉၵေႃႈဝၢႆးမႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် SSA ပွတ်းၸၢၼ်းပွတ်းႁွင်ႇႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼႆၶဝ်ၸဝ်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ်မႃး မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ မူၼ်ႈသိူဝ်းၼူဝ်ၸႂ်ၸွမ်းမႃး။

လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၽိူဝ်ႇ ၸဝ်ႈၵၼ်းယွတ်ႈဢၼ်မႃးတင်ႈ SSNA ၼၼ်ႉ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်တင်း SSA သေယဝ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်း လႆႈပဵၼ်မႃး SSPC ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၶၵ်ႉၼိုင်ႈ ပႃးတင်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းသေလႄႈႁူမ်ႈမႃးတင်ႈ SSJAC ၵေႃ ႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ်ၵႂ်ႈမႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်း လႄႈသင် ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈသင် လႆႈမႃးႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လီမူၼ်ႈလီ ၸူမ်းၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ၵႂ်ႈတႄႉတႄႉ။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ပႃးတင်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇပွတ်းၸၢၼ်းဢမ်ႇၵႃး ပႃးတင်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ပႃး တင်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ တင်ႈမႃးပဵၼ် CSSU ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ၵႂ်ႈမႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈၼေႃႈ။

တီႈၼႆႈပေႃးတေမႃး ထတ်း တူၺ်းသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၼႆ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်။ တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။ မႅၼ်ႈႁိုဝ်ၽိတ်းဝႆႉသေၵမ်းၼိုင်ႈ။ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႈမႅၼ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၽိတ်း မေႃးၵၼ်ၵေႃႈ ယင်းၶႅၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈမီးတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉသိူဝ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၶိူင်ႈၵမ်ႁင်း ၽႂ်ႁင်းမၼ်းလႄႈသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းသွင်ႈပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်မႃး ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်မႃးယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်တိူဝ်ႉသၢင်ႈတၢင်း သဵင်ႈၼႆႉပဵၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈၼေႃႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉပဵၼ်ၼႃႈတီႈႁဝ်းဢိူဝ်ႈ။ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁဝ်းပဵၼ်သိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၼႃႈ တီႈပွတ်းၸၢၼ်း ႁဝ်းပိူင်ႇဢိူဝ်ႈ ပေႃးတေဝႆႉၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေယဝ်ႉဢမ်ႇတူၺ်းထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶွင်မႄႈမိူင်းတႆးတႄႉတႄႉၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵွပ်ႇၵူႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵႄႇၽူတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူဝ်ဢဝ်ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်း ႁၢႆပႅတ်ႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈတၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဢမ်ႇႁၢႆ၊ တိုၼ်းယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းသေႁဵတ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ်ၼႆၸိုင် ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃးႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ သဵင်ႈၸႂ် ၸၢၼ်ႈၸႂ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ်ၵႂႃႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈတၵ်းတေလႆႈဝူၼ်ႉသွၼ်ႇပႃးယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းတႄႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉသေယဝ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းထူဝ်း သိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵမ်းၼႆႉၸုမ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းတႆးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်လီ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈတင်း RCSS လႆႈၸတ်ႉၸႂ်ၵၼ် လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ပေႃးပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး။

ၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တႆးတေႃႇတႆးယင်းလႆႈ ၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းလႆႈ ႁၼ်မႃး။ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၼႆ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လႄႈသင် တႆးတေႃႇတႆး တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ သင် ယူဝ်ၾၢႆႇလင်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းသေ တေမီးတူဝ်ၵူင်း ဢၼ်ယိပ်းတိၼ်ယိပ်းမိုဝ်း သေယဝ်ႉ ယွၼ်ႉ ပိူဝ်ႈၶဝ်သွင် ၶႂ်ႈႁိမ်ဢႃႇၼႃႇၽွၼ်းပၢင်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ဢဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်တူဝ်လဵၼ်ႈၶဝ်သေယဝ်ႉ ၸႂ်ႉလေႃႇႁူဝ်ၺွၵ်းၵၼ်ၵူၺ်းႁိုဝ်ႉၼႆ သမ်ႉတေလႆႈဝူၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတေမီးမိူင်းၶႄႇလူင် ၾၢႆႇၼိုင်ႈတေမီးမိူင်းထႆး ။ တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းထႆးသမ်ႉတေမီးထႅင်ႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းသေ ဢၼ် ဢၼ်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမိူင်းယႂ်ႇမိူင်းလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁိမ်ဢႃႇၼႃႇပၼ် ႁိမ်ၽွၼ်းပၢင်ႈၵၼ် သေယဝ်ႉ သမ်ႉတေလႆႈမႃး ၵုမ်း ၵမ်ယိပ်းၺႃး ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်လႄႈ လေႃႇႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်တိၵ်းတိၵ်းၼႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈတေသုမ်း ၼိုင်ႈယဝ်ႉသုမ်းသွင်၊ သုမ်းၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လိုၼ်းသုတ်းၵူဝ်လႆႈသုမ်းပႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၸႂ်သဵင်ႈ ၼိူဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶိုင်ပွင်ယူႇၼၼ်ႉႁိုဝ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၼၵ်းလႆႈဝႆႉၼၵ်းပၵ်းၸႂ် ဝူၼ်ႉ လိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းယူႇ ၼႆႁဝ်းၶႃႈ တႄႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်းၾၢႆႇလႂ် တူၺ်းၾၢႆႇလႂ်သေထတ်းသၢင် ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၵူၺ်းတူၺ်းၽွၼ်းပၢင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်တေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ မႃးထႅင်ႈ ယႂ်းယႂ်း ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်ပေႃးတေ မီး ၼမ်ႉၸႂ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈ တႃႇတေ မေႃ ပူၵ်းပွင်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉၶဝ်ၸဝ်ႈသိုပ်ႇဝႆႉ ပၼ်ပိုၼ်းႁၢႆႉလူင်ၼႆႉၸိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ် တေၵိူတ်ႇမႃးထႅင်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ တေၸၢင်ၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၸၢင်ၸႂ် ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ ၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈသုမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉတေသုမ်းသွင် ဢမ်ႇႁၢင်ႉၼႆၼၼ်ႉ ယွၼ်းၾၢၵ်ႇထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႉ တင်းသဵင်ႈႁႂ်ႈလႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇဝူၼ်ႉပႃး -ဢဝ်ၵႂၢမ်းၸေႇတၼႃႇၼႆႉၾၢၵ်ႇ ယိုၼ်ႈၵၼ်သေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၶေႃႈမုလ်း – ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 009 September, 2018


eastern_breeze
SHARE