Saturday, May 18, 2024

မႄႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လူႉသဵင်ႈ

Must read

Photo by – လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပၢင်ၸႃပၼ မႄႈထဝ်ႈၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 17/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:45 မူင်း မႄႈထဝ်ႈၶမ်း ဢႃယု 86 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ/ တၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ လႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မႃးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉတိယသထၢၼ်မႄႈတႅင် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မႄႈထဝ်ႈလူင် လူႉသဵင်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၶႃႈ။ လူႉသဵင်ႈတီႈႁိူၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ လႆႈငိၼ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တီႈဝတ်ႉပႃႇ ပဝ်ႈလၢတ်ႈၵၼ်မႃးဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႂ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၸိုင် မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်း တႆးႁဝ်း တီႈၵဵင်းမႆႇတေၸတ်းရူတ်ႉၵႃး တေႃႉသူင်ႇပၼ်၊ ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႂ်မၼ်းမႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေမႃးႁပ်ႉတီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၶၢပ်ႉမၢႆပၢင်ၸႃပၼ မႄႈထဝ်ႈၶမ်း တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 17 ထိုင် 22 ယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ တေထွမ်ႇလိၵ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/05/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း