Saturday, May 25, 2024

မိူင်းၶႄႇလူတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း မူႇၸေႊ – မိူင်းမၢဝ်း/ၸေႊၵဝ်ႇ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လူတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပိုတ်ႇၽၵ်ႇတူမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝူင်ႈၵၢင်မူႇၸေႊ- မိူင်းမၢဝ်း။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ် မူႇၸေႊ – မိူင်းမၢဝ်း

ဝၼ်းတီႈ 14/05/2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ လိၵ်ႈၶႄႇတင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ ၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ် ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ မူႇၸေႊ – မိူင်းမၢဝ်း (တႆး – ၶႄႇ) တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တေပိၵ်ႉၸဝ်ႉလိူဝ် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵမ်ႈၼမ် တေႁႂ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈတၢင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း(ၵျိၼ်းသၢၼ်းၵျေႃႉ) ၵိဝ်ႇၵူတ်ႉပၢင်ႇသၢႆး – ၶဝ်ႈၸူး ဝၼ်းတဵင်သေ တေႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၶိုၼ်းတင်းၽူးတူမၢၼ်ႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ၽၵ်းတူဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ် တီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉသမ်ႉ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း(မန့်ဝိန်းပေါက်)၊ ၽၵ်း တူၵၢတ်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ(ဆင်ဖြူပေါက်)လႄႈ ၽၵ်းတူလူင် (နန်းတော်ပေါက်) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶႄႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇတီႈၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉ တေပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးထိုင် 10 မူင်း။ ၵႃးသုၼ်ႇတူဝ်၊ ၵႃးဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတီႈၽၵ်းတူၵၢတ်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ၊ ၽၵ်းတူလူင်သမ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ 3 ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး 6 မူင်းၶိုင်ႈထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း (ၶၢဝ်း ယၢမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉတႄႉ ၵမ်းၵမ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် တေပိုတ်ႇထိုင် 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၵူၺ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၾင်ႉမႅၼ်ႈယူႇ။ လင်ၼႆႉမႃး ပေႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၸိုင် တေပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တႄႉ”ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ပီ 2018 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ယူႇတၢင်းၾင်ႇမူႇၸေႊၼႆႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်း ၸေႊၵဝ်ႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၽၢၼ်ႇၽၵ်းတူၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢမ် ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ “ ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ၽၵ်းတူၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ။ မၢင်ပွၵ်ႈ မၢင်လႂ် မွၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၵွၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇႁွတ်ႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇ။ လွင်ႈၶဝ်ႈယၢပ်ႇတႄႉ မၼ်းယၢပ်ႇတီႈတၢင်းၾင်ႇ မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်း ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉတႄႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တႄႉ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်ၶႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပေႃးတေလူတ်းယွမ်းပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉပၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ တွင်ႉငၢႆႈ လိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း