Saturday, May 18, 2024

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ႁဵတ်းၸေႈ တီႈမူႇၸေႊ လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 200 သႅၼ်ပျႃး

Must read

ၾႆးမႆႈတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇၸေႈ မၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သႅၼ်ပျႃး၊ ၵူၺ်းၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ၾႆးမႆႈတီႈႁူင်းၸေႈ မၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 16/05/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈဢိၵ်ႇၸေႈ မၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸၢႆးပၢင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶဝ်မႄးရူတ်ႉၵႃးထုၺ်လိၼ်။ ၶဝ်ပူတ်းၼတ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇ လႆႈလႄႈ ဢဝ်ၾႆးၵႅတ်ႉသ်မႃးၸုတ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇငၢႆႈ။ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးဝႆႉၼမ်ႉမၼ်း ထၢတ်ႈသီႊ၊ တီႈသႄႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၾႆးၸင်ႇမႆႈ၊ ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းယႂ်ႇလူင်တႄႉ ပဵၼ်ၵႃးထုၺ်လိၼ်ၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈလႄႈ လႆႈလူႉသုမ်းၵႃးထုၺ်လိၼ်ၼိုင်ႈလမ်း။ ၵႃးၶၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 200 သႅၼ်ပျႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လူႉသုမ်းပုင်း ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႊ၊ တီႊသႄႊလႄႈ Engine Oil ဢိတ်းဢွတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ၵႃးထုၺ်လိ ဢၼ်ၾႆးမႆႈ တီႈႁူင်းၸေႈ မၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸေႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင် ပဵၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉသျႅဝ်ႊၶေႃႈ၊ မႃးပိုတ်ႇဝႆႉတီႈမၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2017 ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/05/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလုင်းၸၢမ်ႇၺဵင်း လၢမ်ႈမႆႈပႃးႁိူၼ်းလုင်းၶမ်း ထႅတ်ႉ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ တီႈတူမ်ႈႁုင်လႄႈ မေႃႈၼမ်ႉမႆႈ တင်းမူတ်း လူႉသုမ်း ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/06/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ပွၵ်ႉဝဵင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉ သုမ်းၵႂႃႇၶၼ် ငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း မွၵ်ႈ 70 သႅၼ်ပျႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၾူၼ်းတီႈႁိမ်း ၵၢတ်ႇ ပွၵ်ႉ 5 ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၸွမ်းၾႆး 2 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း