Sunday, July 14, 2024

ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸွႆႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်မီးၼမ့်ၵတ့်တႃႇၵႂႃႇၶႅင်ႇပၢႆးသၢႆႈ လႆႈတီႈမိူင်း US

Must read

ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး လုၵ်ႈလၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ယၢမ်ႈၵႂႃႇၶႅင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၸေႈ တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇသေ သၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် ပၼ်မိူင်းထႆးၼၼ့် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸွႆႈၶိုင်ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်(လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းထႆး) ဢၼ်မီးၼမ့်ၵတ့်ၼၼ့် လႆႈၵႂႃႇၼႄၼမ့်ၵတ့်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈမိူင်း US။

Nong Mong & Nong Ploy
Photo by Thai PBS/ႁၢင်ႈ ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီးလႄႈ ယိင်းၽွႆး

ဝၼ်းတီႈ 06/05/2019 ၼႆ့ ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၼၢင်းသၢဝ် ယူၼ်ႊရိုဝ်ႊၻီႊ ပီႊယႃႊထတ်ႊ ၸိုဝ်ႈလဵၼ်ႈႁွင့်ၼွင့်ၽွႆး ဢႃယု 17 ပီ ႁဵၼ်းယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၢင်းယိင်းရႃႊၼွင်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈရၼွင်ႊ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈမီးတိုဝ့်တၢင်းၵႂႃႇၶႅင်ႇၾၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ ၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ် Genius Olympiad တီႈမိူင်း ဢမေႊရိၵႃႊ ဢၼ်တေတႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/06/2019 တၢင်းၼႃႈၼႆ့ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းသၢဝ် ယူၼ်ႊရိုဝ်ႊၻီႊ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thai PBS ဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းၵိူတ်ႇတီႈမိူင်းထႆး ပေႃႈတင်းမႄႈ ပဵၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဢေႃႈ ၊ ၶႃႈၶႂ်ႈၵႂႃႇၶႅင်ႇဢေႃႈ ၶႂ်ႈသၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် ပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ မိူင်းထႆး ၵွပ်ႈၼၼ်ၶႂ်ႈယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သေၵမ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသၢဝ် ယူၼ်ႊရိုဝ်ႊၻီႊၼႆ့ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ့်တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မီးၼမ့်ၵတ့် ၶႅင်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈယူႇပေႃး 1 ၊ လိူဝ်ၼၼ့်မီးတိုဝ့်တၢင်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇႁွင်ႈႁဵၼ်းၶိုၵ့်တွၼ်းပၢႆႈသၢႆႈ၊ ပၢႆးၼပ့်၊ Technologyလႄႈ သိင်ႇဝႅတ့်လွမ့် ၸိူဝ်းၼႆ့သေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇဢွင်ႇပေ့ၸၼ့်ၸိုင်ႈမိူင်း ထိုင်တီႈထုၵ်ႇယုၵ့်ယွင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းထႆး သေ ၵႂႃႇၶႅင်ႇမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ၵူၺ်းၵႃႈႁူပ့်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ့်မီးဝႂ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း