Saturday, June 15, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၽူႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း ၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉသင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉၶႅပ်းဝႂ်ႁူမ်ၸူမ်း ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် တင်းမူတ်း မီး 6 တူၼ်။

ပၢင်ယွင်ႈယေႃး သင်ၶၸဝ်
Photo by – Jao Mu Tai/ ပၢင်ယွင်ႈယေႃး သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 28/04/2019 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇပၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၶႅပ်းဝႂ်ႁူမ်ၸူမ်း တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈမႃး ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇသင်ၶၸဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းဝေႇလုဝၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သီရိထမ်ႇမႃႇ ၽိပႃလ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ ၵၼ်ထဝႃၸၵပၼ်တိတ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ႁဝ်း ၸဝ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပရႁိတ၊ ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ လႄႈ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ တီႈဢၼ်ပႆႇမီးၵျွင်းတႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း ၶိုၼ်းလႆႈထွမ်ႇတြႃးတႆး၊ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇ မီးႁူင်းႁဵၼ်းတႆး ႁဝ်းၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမီး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသီရိထမ်ႇမႃႇၽိပႃလ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ ၵၼ်ထဝႃၸၵပၼ်တိတ ၊ ၸဝ်ႈသုဝၼ်ႇၼႃလင်ၵႃရ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ သႃသၼႃလင်ၵႃရ သႃမၼေႇၵျေႃႇ
Photo by – Jao Mu Tai/ ၸဝ်ႈသြႃႇသီရိထမ်ႇမႃႇၽိပႃလ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ ၵၼ်ထဝႃၸၵပၼ်တိတ၊ ၸဝ်ႈသုဝၼ်ႇၼႃလင်ၵႃရ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ သႃသၼႃလင်ၵႃရ သႃမၼေႇၵျေႃႇ

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဢၼ်တႆးႁဝ်း ဢမ်ႇမီးတီႈပိုင်ႈတီႈဢိင် ၼႃႇထၵူဝ်းၵွႆႇၼႆၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇႁဵတ်းပၼ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်မႃးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ပရိ ယတ်ႉတိႁဝ်း တိုၼ်းဢဝ်ၽဝႁဝ်းၾင်ဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈႁဝ်းၵေႃႉလဵၵ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇယိပ်းၵႂႃႇ ”ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26 ထိုင် 28 လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးပႃး ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းလူလိၵ်ႈ၊ ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ပၢင်လူႇလွင်းဝတ်ႉထု သင်ၶၸဝ်ႈ ပၢၵ်ႇပၢႆ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၶႂမ်ႈတဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း