Saturday, June 15, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4 – 6 လိူၼ်May ၼႆႉ

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင် ပိူဝ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႉၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၶိုၼ်ႈႁေႃမႂ်ႇ။

Chiang Mai
Photo by CM 108/လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4 – 6 လိူၼ်May ၼႆႉ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4 – 6/05/2019 ၼႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တေၸတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉ    ယွင်ႈ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၶိုၼ်ႈႁေႃမႂ်ႇၼႆလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းယွၼ်း   တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းထိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင် ပိူဝ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ႁူမ်ၸူမ်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 60 – 70 ပီမႃးၼႆ့ ပီးၼွင့်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်းပိုင်ႈဢိင်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လွင်ႈဢၼ် ႁဝ်းလႆႈမႃးပိုင်ႈဢိင် လႆႈယူႇလီၵိၼ်လီယူႇၼႆ့ ႁဝ်းဢမ်ႇလီလိုမ်းၵုင်ႇမုၼ် ၊ တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ့်ၶိူဝ်း ႁဝ်းၵေႃႈလီၸွႆႈ   ႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းထႆးၵေႃႈၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ့်ႁဝ်းၵေႃႈလီၸွႆႈ၊ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်မိူင်းထႆးတမ်းဝၢင်းဝႆ့ၼႆ့ၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလီသၢၼ်ၶတ်း ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်တိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း” ဝႃႈၼႆ။

 

ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆးတူၼ်မႂ်ႇၼႆ့ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး  ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽူးမိၽူလ်း ဢၻုလ်းယၻဵတ်ႇ ( ပႃးတီႈ 9 ) ၼွၼ်း ၽႄးသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 13/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:52 မူင်း၊ တီႈႁူင်းယႃ လူင်သီရိရၢတ်ႉ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး။ ၽွင်းဢႃ ယုၸဝ်ႈလႆႈ 89 ပီ၊ ဢႃယုၽိသိၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁၢင်ႈၸၢမ်ႇႁေႃၽွင်း  ငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လႆႈ 70 ပီ ။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း