Tuesday, June 18, 2024

ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ (ၾႆးမႆႈတူဝ်) ၵေးသီးၼၼ်ႉ ထိုင်ႁူင်းယႃမႄႈသွတ်ႇလီငၢမ်း

Must read

ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းၵေးသီး ဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈတင်းတူဝ်ၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် လၢႆၾၢႆႇလၢႆၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်သူင်ႇ ပၼ်လႄႈ လႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ မိူင်းထႆးယဝ်ႉ။

ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ
Photo by – Nawe Nawe/ ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈမႄႈသွတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးယဝ်ႉ လီငၢမ်း

ဝၼ်းတီႈ 26/04/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵေးသီး၊ သီႇပေႃႉ လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်တူဝ်ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ တီႈႁူင်းယႃၵေးသီး သူင်ႇၸူးထိုင်တီႈမျႃႉဝတီႇ-မႄႈသွတ်ႇ တၢင်းလႅၼ်လိၼ် ယၢင်းၽိူၵ်ႇ- ထႆး သေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃ ၼႂ်းႁူင်းယႃ မႄႈသွတ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢၢႆႈၸၢႆး ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈမျႃႉဝတီႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵႃးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး မႃးႁပ်ႉဢဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ တီႈမျႃႇဝတီႇသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၶႃႈ။ ဝၼ်း တီႈ 28 ၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ မၼ်းတေယူတ်းယႃယၢပ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆၶႃႈ။ ၼင်မၼ်းၼၢင်းဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶဝ်ႈဝႆႉလႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းယူတ်းယႃမွၵ်ႈလိူၼ်ပၢႆၼႆၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်း ဝႃႈတႄႉ မိူဝ်ႈ ဝႃး မေႃၶဝ် လွၵ်ႈပႅတ်ႈၼင် တၢင်းၼွၵ်ႈမၼ်းၼႆၶႃႈ၊ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေလႆႈလွၵ်ႈပႅတ်ႈ ၼင်မၼ်း 2-3 ပွၵ်ႈ ၵွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၸၢႆးလူး လႄႈ ၼၢင်းသူၺ်ႇၸိင်ႇ ၸႃတိ ဝၢၼ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢိူင်ႇႁႃႈဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၼ်းၼၢင်းလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃ တၢင်းမိူင်းထႆး ယိၼ်းၸူမ်းပေႃးဢမ်ႇသုတ်း ဢမ်ႇသဵင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်း လႆႈယူတ်းလႆႈယႃသေ။ တီႈမိူင်းႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ တႃႇတေယႃလႆႈၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉဢိတ်းဢိတ်းၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ။ ၼၢႆးယဵၼ်ႇ (ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢႆး) လႄႈ တင်း ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵူၺ်းၵႃႈ ထုၵ်ႇၾႆးႁုပ်ႇမႆႈတၢင်းတူဝ်။ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၼွင်ႉၼူၼ်း ပၢင်ႇတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈ၊ လႆႈတၢႆၶမ်ၾႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇၼႆႉ ၾႆးႁုပ်ႇမႆႈတင်းတူဝ်သေ လႆႈယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးမႃး မီးလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈၽွင်းၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းမၼ်းၼၢင်း ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၼႂ်း ၾႆး။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸွႆႈဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၶႃႈ။ ဢၼ်တၼ်းလွတ်ႈတႄႉ ၵေႃႉပဵၼ် ၼၢႆးလႄႈ ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ 2 ၵေႃႉၼႆႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းလႄႈ မႆႈပႃးၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ ၶႃၼၢႆးလၢၼ်ၼၼ်ႉ ၸၢႆးလူးတင်းၼၢင်းသူၺ်ႇၸိင်ႇ (ပေႃႈမႄႈၼွင်ႉ ၼူၼ်းပၢင်ႇ) ၶႃၽူဝ်မေးသမ်ႉ ၸင်ႇ ႁႃၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆး ယင်းပႆႇလႆႈငိုၼ်းတွင်းသင်၊ မိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ၼႅတ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းတႃႇယူတ်းယႃၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း