Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇၼႃးသေ ႁၢႆလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆ ယင်းပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

Must read

ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ဢႃယု 42 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇၼႃးသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ လႆႈ 13 ဝၼ်း ပႆႇငိၼ်းၶၢဝ်ႇသင် ၸိူဝ်း ပဵၼ် ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်။

ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ဢႃယု 42 ပီ
Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ဢႃယု 42 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ 10 ဝၼ်းပၢႆၼၼ်ႉ

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 17/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ဢႃယု 42 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်း တၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇသႂ်ႇၾုၼ်ႇၼႂ်းၼႃး ဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈ၊ ယၢၼ်ၵႆ ဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 2 လၵ်းၼၼ်ႉ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းၼူၼ်း ၵေႃႉပဵၼ် မေးၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽူဝ်ၶႃႈၵႂႃႇသႂ်ႇၾုၼ်ႇတီႈၼႂ်းၼႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၶႃႈၵပ်းၾူၼ်းႁႃမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၵပ်းတူၺ်းလၢႆၵမ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၶႆႈ ႁႃမၼ်းတီႈၼႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် ႁဵတ်းၼၼ်သေ ႁၢႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင် တၢႆႁိုဝ် လိပ်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင်သေဢိတ်း။ တေႃႈလဵဝ် ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈႁဝ်းၵေႃႈ မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵိၼ်ပဵၼ်ယႅမ်ႉ။ ၶႃႈ ၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းၶႃႈ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းလႂ် ၽႂ်လႂ် ဢဝ်တူဝ် မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈပၼ် ႁဝ်းၶႃႈၽွင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽူဝ်ၶႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈမၼ်းပဵၼ် ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်း ၸုမ်းလႂ်ၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ်မႃးၵေႃႈ မၼ်းၵႃႈလႆႈလဵၼ်ႈၵေႃႉ ၵႃႈလႆႈမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၵူႈၸုမ်းၵူႈၾၢႆႇၶႃႈယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢႆးလေးလႄႈ ပႃႈၼၢင်းမူၼ်း၊ မေးၼၢင်း ပဵၼ်ၼၢင်းၼူၼ်း မီးလုၵ်ႈဝႆႉ 2 ၵေႃႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 16 ပီလႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 13 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA၊ သိုၵ်း RCSS လႄႈ သိုၵ်း SSPP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း