Saturday, May 18, 2024

ဢီႇရၼ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမေႇရိၵၼ်ႇ လႄႈတပ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီမၼ်း ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

Must read

ၶွမ်ႊမတီႊသုင်သုတ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၼ်ႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၼ်ႇ  ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းဝၼ်းၵၢင်လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီမၼ်း ၸိူဝ်းမီးတွၼ်ႈဝၼ်းတူၵ်းၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊးၸိူဝ်းၼႆႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by Xinhua- တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၼ်ႇ
Photo by Xinhua- တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၼ်ႇ

ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၼ်ႇ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/4/2019 ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢိသ်ႉလမ်ႊ (သိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ) ဢီႇရၼ်ႇ သႂ်ႇႁႅင်းတိုၵ်းလိုပ်ႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်မီးတွၼ်ႈဝၼ်းတူၵ်း ၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ၊ သိုၵ်းဢမေႇရိၵၼ်ႇလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်း လီမၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉပၢႆ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈ သႄႉၼႄး ပႃး ၸုမ်းသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢိသ်ႉလမ်ႊ  မိူင်းဢီႇရၼ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉထႅင်ႈ၊ လၢႆးႁဵတ်း လူင်ပွင် ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးငၢႆႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈဢမေႇရိၵၼ်ႇပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸုမ်းသိုၵ်းဢိသ်ႉလမ်ႊ (ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ)ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 1979 ၊ ပဵၼ်ၸုမ်း ၵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉတင်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢီႇရၼ်ႇ ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူင်းဢီႇရၼ်ႇ။

ၶေႃႈမုလ်း – Xinhua

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း