Tuesday, June 18, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ သွင်ၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ် ၽူဝ်ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမေး ယွမ်းတၢႆ

Must read

တႆးသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ သုၵ်ႉသၵ်ႉလွင်ႈၵၢၼ် ဝူၼ်ႉသင်ဢမ်ႇပွင်ႇ ထဵင်ပွင်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမေးမၢတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။

ဝၼ်းတီႈ 02/12/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁူင်းပလိၵ်ႈသႃႊရႃႊၽီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁပ်ႉ ၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၽူဝ်တႅင်းမေးမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း တီႈဢိူင်ႇၻွၼ်ႊၵႅဝ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း သႃရႃႊၽီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး MGR online ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈဢၼ်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းလႆႈ ႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ပဵၼ်ၼၢင်းၵျႃႇ ဢႃယု 40 ပီ ၵူၼ်းတႅင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူဝ် မၼ်းၼၢင်း ၸၢႆးထုၼ်း ဢႃယု 40 ပီ။

ၸၢႆးမူၼ်း ၶိူဝ်းႁိူၼ်း လုင်းမူး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸၢႆးထုၼ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႆႈလႆႈမွၵ်ႈ 20 ဝၼ်းပၢႆၵူၺ်း မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႁၢဝ်ႈ ၵႆႉၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်းမေးမၼ်းယူႇသေႇသေႇ ထၢင်ႇတႄႉဢၼ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉသုၵ်ႉၸႂ်လွင်ႈဝတ်းဝႂ်၊ လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ဝူၼ်ႉသင်ဢမ်ႇပွင်ႇလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးၽိတ်းၵၼ်တႅင်းၵၼ် ”ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းတူဝ် ၸၢႆးထုၼ်းသေ ပၼ်တူတ်ႇတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် မၢႆမီးဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉသိုပ်ႇၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

Photo by MGR Online

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း