Saturday, June 15, 2024

ပၢင်ၶႅင်ႇလူတ်ႉၵႃး တီႈတႃႈၵုင်ႈ ၸုမ်း Shan State Off Road လႆႈသူးရၢင်းဝလ်း ထီႉသၢမ်ၵႂႃႇ

Must read

ၸုမ်း Shan State Off Road တၢင်တူဝ်မိူင်းတႆးသေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး တီႈတႃႈၵုင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် လႆႈၶႅင်ႇပေႉ လႆႈသူးရၢင်းဝလ်း တီႈသၢမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 03/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၸုမ်း MMSO (Myanmar Motor Sports Organization) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႅင်ႇႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး MMSO Challenge တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉ 8 လၵ်း ၼွၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တင်းမူတ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ မႃးၶဝ်ႈ ၶႅင်ႇၵၼ် မီး 30 လမ်းပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃး ၸုမ်း Shan State Off Road တၢင်တူဝ်မိူင်းတႆး လႆႈသူးရၢင်းဝလ်းတီႈသၢမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼွင်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးၶႅင်ႇပေႉ ၵေႃႉယၢမ်ႈပေႉ လႆႈတီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈၶႅင်ႇ။ ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶႃႈႁဝ်းတၢင်တူဝ်သေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၶႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တႃ ၶႃႈၸဵပ်း ဝႆႉသေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶႅင်ႇ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸုမ်း Shan State Off Road ႁဝ်းလႆႈတၢင်တူဝ်မိူင်းတႆးသေ မႃး ၶႅင်ႇထႅင်ႈ ၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶဝ်ႈၶႅင်ႇ 2 ၸုမ်း(Group)။ ၼိုင်ႈၸုမ်းသမ်ႉ 3 လမ်း တင်း မူတ်း ၵႃး 6 လမ်း ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၶႅင်ႇလူတ်ႉၵႃးၼႆႉ တင်းမူတ်း ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် 10 ၸုမ်း လူတ်ႉၵႃး တင်းမူတ်း 30 လမ်း။ ဢၼ်ၶႅင်ႇၵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢုင်ၵူမ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 29/10/2017 ၼၼ်ႉ ၸုမ်း Shan State Off Road လႆႈၶဝ်ႈၶႅင်ႇလူတ်ႉၵႃး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈ ႁိမ်းသူၼ်လေႃႇၵႃး တႃႈၵုင်ႈ တင်းမူတ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ မႃးၶဝ်ႈ ၶႅင်ႇၵၼ် မီး 50 လမ်းပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃး ၸၢႆးၼွင်ႉ တၢင်တူဝ်မိူင်းတႆး လႆႈသူးရၢင်းဝလ်းတီႈၼိုင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း